FinansWatch

Finanstilsynet: Britiske fond må avvikles om de ikke har rett tillatelse før nyttår

Når overgangsperioden til Bexit går ut ved nyttår kan britiske fond som har vært markedsført i Norge bli tvunget til å avvikles om de ikke har de riktige tillatelsene i tide.

Overgansperioden for Brexit ender ved nyttår. Det kan skape trøbbel for fondsforvaltere som er dårlig forberedt. | Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP / AFP

Finanstilsynet skriver i en melding tirsdag at britiske foretak som «fra og med 1. januar 2021 ønsker å markedsføre fond i Norge må sørge for at det foreligger nødvendig tillatelse eller avvikle virksomheten».

Ved nyttår går overgangsperioden for Brexit ut, og britiske fondsforvaltere som ikke har de riktige tillatelsene i orden i tide vil bli klassifisert som «tredjeland» i stedet for EØS-land. For EØS-land gjelder direktivene UCITS og AIFM, men disse dekker ikke land utenfor EØS.

Fond som allerede markedsføres i Norge kan gå gjennom en forenklet søknadsprosess, skriver Finanstilsynet i sin veileder. Fond som er etablert i EØS, men som forvaltes fra Storbritannia vil også omfattes av regelendringen.

Naturlig nok vil også alle nye fond som etableres i Storbritannia bli behandlet som utenfor EØS.

Fond som skal markedsføres mot ikke-profesjonell investorer må følge reglene i verdipapirfondloven § 9-4, mens fond som markedsføres mot profesjonelle investorer må følge AIF-lovens § 6-5 eller 6-4.

Carneo vil kjøpe seg inn i Norge

Undersøkelse: Fondsforvaltere ignorerer mangfold internt

Storebrand proklamerer enda en ny bærekraftsseier

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch