FinansWatch

Ny tverretatlig kunnskapsbase skal forebygge store natur- og værskader

«Kunnskapsbanken» skal drives av DSB og vil inneholde data fra flere private og offentlige databaser.

Illustrasjonsbilde. Kunnskapsbanken skal forebygge naturskader ved å forutsi hvor kommende skader vil komme. | Foto: COLOURBOX

Kunnskapsbanken er navnet på en ny database med data og opplysninger om vær- og naturskader. Dataene samles inn fra en rekke kilder, blant annet forsikringsselskaper.

Målet med databasen er å kunne forebygge flere skader og spare forsikringsselskapene og samfunnet for store summer.

– Det lønner seg å forebygge fremfor å reparere skader, sier direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal i en meldig.

Kunnskapsbanken blir drevet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som i tillegg til forsikringsselskapene også får data fra DSBs egne fagsystemer, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen, i tillegg til skadedata fra Finans Norge.

Lovgrunnlaget som kreves for at en slik database skal kunne brukes ble vedtatt av kongen i statsråd 16. april.

Det jobbes nå videre med å utforme standarder for rapportering av informasjon om vær- og naturskader. Forsikringsselskapene vil i hovedsak levere data til databasen, mens det er kommunenes folk som jobber med samfunnssikkerhet som vil være de flittigste brukerne.

Opedal: – Vi er mer komfortable med vekstraten i år enn i fjor

Tapene som følge av naturkatastrofer økte med 761 milliarder for forsikringselskapene

Vær- og naturskader har kostet forsikringsbransjen 30 milliarder  

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch