FinansWatch

Ny tverretatlig kunnskapsbase skal forebygge store natur- og værskader

«Kunnskapsbanken» skal drives av DSB og vil inneholde data fra flere private og offentlige databaser.

Illustrasjonsbilde. Kunnskapsbanken skal forebygge naturskader ved å forutsi hvor kommende skader vil komme. | Foto: COLOURBOX

Kunnskapsbanken er navnet på en ny database med data og opplysninger om vær- og naturskader. Dataene samles inn fra en rekke kilder, blant annet forsikringsselskaper.

Målet med databasen er å kunne forebygge flere skader og spare forsikringsselskapene og samfunnet for store summer.

– Det lønner seg å forebygge fremfor å reparere skader, sier direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal i en meldig.

Kunnskapsbanken blir drevet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som i tillegg til forsikringsselskapene også får data fra DSBs egne fagsystemer, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen, i tillegg til skadedata fra Finans Norge.

Lovgrunnlaget som kreves for at en slik database skal kunne brukes ble vedtatt av kongen i statsråd 16. april.

Det jobbes nå videre med å utforme standarder for rapportering av informasjon om vær- og naturskader. Forsikringsselskapene vil i hovedsak levere data til databasen, mens det er kommunenes folk som jobber med samfunnssikkerhet som vil være de flittigste brukerne.

Opedal: – Vi er mer komfortable med vekstraten i år enn i fjor

Tapene som følge av naturkatastrofer økte med 761 milliarder for forsikringselskapene

Vær- og naturskader har kostet forsikringsbransjen 30 milliarder  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch