FinansWatch

Storebrand har ambisjoner om 4 milliarder i driftsresultat i 2023

– Inntjeningsvekst vil bidra til økende utbytte. I tillegg forventer vi at avviklingen av vår garanterte forretning vil frigjøre rundt 10 milliarder kroner i kapital til aksjonærene frem mot 2030, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Foto: Lise Eide Risanger/Storebrand

Storebrand holder kapitalmarkedsdag torsdag, og her vil konsernet blant annet presentere sin strategiske plan for de kommende tre årene.

I planen «Leading the Way in Sustainable Value Creation» skriver ledelsen i Storebrand at de har ambisjonen om å levere 4 milliarder kroner i driftsresultat i 2023.

– Storebrand har fulgt en aktiv og konsistent strategi som har bidratt til et skifte i forretningsmodellen fra garanterte produkter til kapitallette spare- og forsikringsprodukter. Fremtidens Storebrand skal være en markedsleder innen tjenestepensjon, et nordisk kraftsenter for kapitalforvaltning og en bred aktør i personmarkedet – drevet av vekst innen forsikring, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en melding.

Grefstad står fast ved konsernets forpliktelse om å skape selvfinansiert vekst og økende avkastning til deres aksjonærer.

– Inntjeningsvekst vil bidra til økende utbytte. I tillegg forventer vi at avviklingen av vår garanterte forretning vil frigjøre rundt 10 milliarder kroner i kapital til aksjonærene frem mot 2030, sier konsernsjefen og legger til.

– Overgangen til et lavutslippssamfunn øker overgangsrisikoen for finansielle investeringer, og det har aldri vært viktigere å ta denne risikoen på alvor. Vi mener at et robust og veldokumentert rammeverk for bærekraftige investeringer er avgjørende for å håndtere dette. Storebrands investeringer skal gi langsiktig verdi ut over ren avkastning for både kunder og aksjonærer.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch