FinansWatch

Trusselen fra Finanstilsynet fikk Insr til å kvitte seg med forsikringskundene

Storebrand Forsikring overtar mesteparten av forskringsselskapet Insrs portefølje.
Salget kommer som en følge av at Finanstilsynet vurderer å trekke tilbake Insrs tillatelse å drive skadeforsikring.

Insr-sjef Espen Husstad selger forsikringskundene sine til Storebrand Forsikring. | Foto: Insr

Samtidig som Finanstilsynet på tampen av juni varslet Insr og ga selskapet til midten av august på å komme med et svar på hvordan de skulle løse problemene knyttet til risiko og kontroll, innledet Insr en strategiprosess som skulle se på alternativer.

– Risikovurderingen til styret ble raskt at det var nødvendig å gjennomføre denne transaksjonen slik at vi i realiteten på egen hånd har besluttet å gå ut av forsikring, sier Espen Husstad administrerende direktør i Insr til FinansWatch

– Det er et enstemmig styre som står bak avtalen. Jeg mener at vi legger frem den best mulige løsningen i den situasjonen her, fortsetter han.

Rask forhandling

Husstad forteller at det fantes noe intresse fra flere kjøpere, men at Storebrand raskt utkrystalliserte seg som det logiske alternativet, og at det deretter var en relativt rask prosess.

Avtalen innebærer at Storbrand Forsikring kjøper retten og forpliktelsen til å fornye forsikringsavtaler fra Insrs porteføljer.

Storebrand skal betale et vederlag på 20–30 prosent av fornyede premier og forplikter seg til å betale minimum 70 millioner kroner senest seks måneder etter utgangen av fornyelseperioden. Overflyttingsprosessen er ventet å starte innen utgangen av året og skal være sluttført før utgangen av 2021.

Krever godkjenning fra to tilsyn

Avtalen er avhengig av at Finanstilsynet lar Insr beholde sin lisens det kommende året slik at selskpet kan fullføre avtalen med Storebrand Forsikring. Den vil også kreve godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Hva gjenstår av Insr nå?

– Vi har fremdeles noe avløpsforretning på vår danske virksomhet, men vi skal gjøre noe arbeid for å avhende også den virksomheten, sier Husstad.

Vår ambisjon er å levere tilbake forsikringskonsesjonen når all forsikringsrisiko er ute av selskapet

Espen Husstad administrerende direktør i Insr

Hva skjer når forsikringene er overført?

– Vår ambisjon er å levere tilbake forsikringskonsesjonen når all forsikringsrisiko er ute av selskapet. Hva som da skjer med selskapet må man bare se.

– Inntil da er forsikringsvirksomheten under avvikling, avslutter Husstad.

To tredjedeler må si ja

Et enstemmig styre står bak beslutningen og eiere som representerer mer en 32 prosent av aksjekapitalen har også gitt sin støtte til salget. Den endelige beslutningen blir tatt på en ekstraordinær generalforsamling i september, der minst to tredjedeler av aksjeeierne må si ja.

ABG Sundal Collier opptrer som finansiell rådgiver og Wikborg Rein som juridisk rådgiver til Storebrand i prosessen, mens Carnegie og Wiersholm har vært henholdvis finansiell og juridisk rådgiver for Insr.

Les også: Insr risikerer å miste lisensen - vurderer salg av virksomheten

Storebrand fikk ikke komme med bud på KLP-datter 

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch