FinansWatch

Tillitsvalgte stiller seg bak fusjonsplaner

Forslaget om fusjon mellom Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Sparebank 1 SMN har møtt lokal motstand. Likevel stiller de tillitsvalgte seg bak planene.

POSITIV TIL FUSJON: – Her er det heller snakk om et vekst-case, der det heller vil bli flere enn færre arbeidsplasser i vår region, sier hovedtillitsvalgt Runar Gretland i Sparebank 1 Søre Sunnmøre. | Foto: Søre Sunnmøre

– Det er bra med engasjement. Også fra de ansatte har det blitt stilt kritiske spørsmål. Men vi opplever at det har blitt gitt gode svar. Vi er fire tillitsvalgte i Finansforbundet i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, og vi stiller oss bak og støtter fusjonsplanene. Inntrykket er at de ansatte uttrykker at dette kan være bra. Men vi er nærmere 50 fagorganiserte i Finansforbundet, og totalt 67 ansatte i banken, så det er vanskelig å vite hva alle tenker og mener, sier hovedtillitsvalgt Runar Gretland i Sparebank 1 Søre Sunnmøre til Finansfokus.

Han innser at det er en del lokal motstand. Tidligere administrerende direktør og styreleder i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Harald Indresøvde, er av dem som har ytret spesielt krass kritikk mot fusjonen. Han påpeker at det er snakk om en bank med 170 års historie i Volda og Ørsta som etter hvert har vokst til flere kommuner i regionen.

Det var stille lenge etter at fusjonsplanene ble offentliggjort, frem til Indresøvde skrev et leserinnlegg i Møre-Nytt hvor han kritiserte fusjonen.

– Motstanden startet med innlegget til Indresøvde som er en person med tyngde og som blir lytta til. Samtidig sitter vi som er tett på prosessen med en del kunnskap som folk på utsiden ikke ser. Banknæringen endrer seg raskt, det er ikke sikkert at banken uansett blir som den er de neste fem årene. Grunnen til at vi ansatte stiller oss bak dette, er at vi ser en del utfordringer fremover, sier Gretland, og peker på konkurranse i markedet, regulatoriske krav og vekstmuligheter som aktuelle endringer.

Han peker videre på at fusjoner ofte knyttes til kostnadsreduksjoner, effektivisering og flytting av makt.

– Her er det heller snakk om et vekst-case, der det heller vil bli flere enn færre arbeidsplasser i vår region.

Eldreråd sier nei til bankfusjon

Tidligere banksjef om fusjon: – Om noen år er ikke fusjonsavtalen verdt papiret den er skrevet på

Søre Sunnmøre: Hele organisasjonen støtter fusjon

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch