FinansWatch

Søre Sunnmøre: Hele organisasjonen støtter fusjon

Lokale stemmer har skapt lokal debatt om den foreslåtte fusjonen mellom Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Søre Sunnmøre. Internt er det ingen splid, ifølge banksjefen.

Arkivbilde. Adm. banksjef Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

I juni inngikk Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Sparebank 1 SMN en intensjonsavtale om fusjon mellom de to bankene. Fusjonen skal behandles av generalforsamlinger og representantskap i begynnelsen av november.

Den siste tiden har det vært debatt i Møre-regionen om det er riktig av Søre Sunnmøre å gå inn i en slik fusjon. Banken har med sin forvaltningskapital på knappe 16 milliarder kroner en god posisjon for videre drift og enkelte er bekymret for at den lokale forankringen og selvstyret til banken blir utfordret som en del av SMN.

– Må fusjonere for næringslivets skyld

Men internt i banken er det bred støtte for en fusjon.

– Leiargruppa, styret og dei tillitsvalde er samstemte i denne saka. Det er meir som talar for enn imot, sier administrerende banksjef Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre til avisa Møre.

Han peker på at banken som en del av SMN vil få langt større muskler i bedriftsmarkedet. Nordvestlandet har det siste året opplevd en skarpere konkurranse fra både region- og lokalbanker. Sparebank 1 Søre Sunnmøre understreker at de ikke ønsker en fusjon fordi de må, men fordi de ønsker det for videre utvikling.

- Dei (SMN, red. anm) ynskjer å ekspanderei vårregion, og kan gjere det antengjennom fusjonar med eksisterande bankar, eller ved eiga satsing. Dette for å møte auka konkurranse frå Sparebanken Møre og Sparebanken Vest, med fleire, sier Brautaset til avisen.

Støtte internt

Også hovedtillitsvalgt og ansattrepresentant i styret, Runar Gretland, gir støtte til ledelsen i banken.

– Vi ser ein vesentleg grad av usikkerheit knytt til å halde fram som sjølvstendig bank. At Sparebank 1 Midt-Noreg vil fusjonere med oss viser at vi er attraktive og driv godt, og vi synest ein fusjon er fornuftig, sier Gretland.

Gretland erkjenner at en slik prosess også skaper usikkerhet blant de ansatte om sin egen situasjon etter en fusjon, men at de vil informere godt under prosessen for å redusere slik usikkerhet.

Banksjef Brautaset understreker at ingen vil miste jobben som følge av en fusjon.

– Må fusjonere for næringslivets skyld

Sparebank 1 Søre Sunnmøre har ansatt første banksjef i Vestland fylke

Sparebank 1-banker utgjør 4 av 5 Olga-svindelsaker som er behandlet i Finansklagenemnda

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch