FinansWatch

– Må fusjonere for næringslivets skyld

I lokalsamfunnet rundt Sparebank 1 Søre Sunnmøre debatteres det i avisene om det er riktig av banken å fusjonere med regionbanken Sparebank 1 SMN. Flere, blant annet er tidligere banksjef, er bekymret for at lokalbanken skal bli fjernstyrt fra Trondheim.

Adm. banksjef Stig Brautaset og konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank 1 SMN har et ønske om fusjon. Ikke alle på Søre Sunnmøre er enige. | Foto: Sparebank 1 SMN

– Det lokale næringslivet er avhengige av at Sparebank 1 Søre Sunnmøre fusjonerer med Sparebank 1 SMN, mener næringslivsmannen Asgeir Standal.

Standal viser til uttalelser fra tidligere banksjef i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Harald Indresøvde, som advarer mot fusjonen. Indresøvde er skeptisk til at lokalbanken skal opphøre som egen juridisk enhet uten makt til å ta avgjørelser for lokalsamfunnet lokalt. Ifølge Indresøvde er banken stor nok til å klare seg selv fremover.

– Indresøvde er en likandes kar, men her tar han feil, sier Standal til Møre-Nytt

Enig med styret

Asgeir Standal har grunnfondsbevis i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, og er kunde både som privatmann og næringslivsmann.

– Jeg er helt enig med styret som vil fusjonere. Per i dag føler jeg at Sparebank 1 Søre Sunnmøre er best egnet for gårdbrukere og husbyggere. Det er også der banken har tyngden sin. For næringslivet blir banken for lett, sier han.

Etterlyser mer tyngde

Med andre ord ønsker han en lokal bank med mer tyngde og muskler til å støtte større prosjekt.

– Det viser seg at når det gjelder tyngre næringslivsengasjement på Søre Sunnmøre, er det DNB, Sparebanken Møre og Sparebanken Midt Norge (Sparebank 1 SMN, red. anm.) som blir involvert. Slik har det vært så lenge jeg har vært i næringslivet.

Standal poengterer videre at styret i Sparebank 1 Søre Sunnmøre samstemmig går inn for fusjonen, noe man bør lytte til.

– Med en fusjon med Sparebank 1 SMN vil forvaltningskapitalen bli mangedoblet, peker Standal på.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre har ansatt første banksjef i Vestland fylke

Kraftig resultatvekst for Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Slik vil Sparebank 1 ha sitt nye hovedkvarter

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch