FinansWatch

Eldreråd sier nei til bankfusjon

Enstemmig vedtak mot fusjon mellom Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Sparebank 1 Midt Norge.

Møter motstand: Banksjef Stig Brautaset i Sparebank 1 Søre Sunnmøre får kritikk for ønsket om å fusjonere med Sparebank 1 Midt Norge.

– Det kan hende man kommer lengst ved å ta vare på det man har og utvikle det, skriver Volda eldreråd i en uttalelse til leder Hans Olav Myklebust i forstanderskapet i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Eldrerådet frykter større avstand til banken, og påpeker at digitaliseringen har gjort terskelen høyere for å benytte seg av banktjenester, skriver Møre-nytt.

Bankene har uttalt at tjenestetilbudet skal opprettholdes, men Eldrerådet synes ikke å ha tillit til dette.

– Våre erfaringer tilsier at mange virksomheter som fusjonerer blir vanskeligere å nå. Lokalkunnskapen forsvinner, med for eksempel felles sentralbord som ikke kjenner lokale forhold, skriver eldrerådet i sin uttalelse.

Støtte og skepsis til fusjon

Eldrerådet er ikke de eneste som er skeptiske til at lokalbanken skal fusjoneres med Sparebank 1 Midt Norge.

Tidligere banksjef i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Harald Indresøvde, tror den planlagte fusjonen med SMN kommer til å føre til nedbygging av kompetansemiljø.

– Sparebank 1 Søre Sunnmøre mister den lokale selvråderetten og kompetansemiljøet. Som lokalbank trenger banken kompetanse som kommer til å bli effektivisert bort hvis fusjonen gjennomføres. Fusjonsavtalene har store lovnader om at man skal beholde arbeidsplasser, men om noen år er ikke fusjonsavtalen verdt papiret den er skrevet på. Det viser tidligere fusjoner som er gjennomført, har Indresøvde uttalt til FinansWatch.

Nåværende banksjef Stig Brautaset mener fusjonen vil føre til oppbemanning. Han forteller om stor støtte til fusjonen internt. Også representanter for det lokale næringslivet støtter fusjonen.

– Jeg er helt enig med styret som vil fusjonere. Per i dag føler jeg at Sparebank 1 Søre Sunnmøre er best egnet for gårdbrukere og husbyggere. Det er også der banken har tyngden sin. For næringslivet blir banken for lett, sier Asgeir Standal. Han har grunnfondsbevis i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, og er kunde både som privatmann og næringslivsmann.

Tidligere banksjef om fusjon: – Om noen år er ikke fusjonsavtalen verdt papiret den er skrevet på

Søre Sunnmøre: Hele organisasjonen støtter fusjon

– Må fusjonere for næringslivets skyld

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch