FinansWatch

Danske Bank sletter gjelden til 90.000 danske kunder

Etter IT-problemene som har rammet flere inkassokunder hos Danske Bank, sletter nå banken gjelden til omtrent 90.000 inkassokunder i Danmark. Og flere skal det bli.

Foto: Jens Dresling

I 2019 ble konsernledelsen i Danske Bank oppmerksomme på en rekke systemfeil i bankens gjeldsinnkrevelsesystemer. Banken skriver nå på sine nettsider at banken vil slette gjelden til omtrent 90.000 inkassokunder til null kroner.

Det har også vært norske kunder som er blitt truffet av enkelte systemfeil, men ikke i samme omfang som i Danmark. Og det er den danske delen hos Danske Bank som under prosessen med å rette opp i feilene, også har funnet flere feil, som har økt omfanget og kompleksiteten til problemene hos banken.

Tidligere i år ble det klart at det ikke var sikkert man klarte å finne en løsning på problemene før 2024, noe banken skriver hverken er tilfredsstillende for sine kunder eller for banken selv.

«På bakgrunn av omfattende analyser har Danske Bank nå utviklet en akselererende løsning som sikrer avklaring for de fleste av våre inkassokunder», skriver Danske Bank.

Omtrent 90.000 inkassokunder i Danmark vil få sin gjeld til banken satt til kroner null.

«Ettersom at vi løpende har identifisert ytterligere problemstillinger i forhold til våre inkassosystemer, finner vi det ikke holdbart for hverken kundene eller banken, at vi jobber med å gjenoppta inndrivelsen av denne gjelden», skriver Danske Bank.

650 millioner DKK

Danske Bank vil også bruke en statistisk modell for å kompensere kundene for eventuelle overtrekk som følge av problemene banken har hatt. Banken skriver at modellen vil gjøre prosessen raskere og den vil kunne gå tilbake i tid så lenge det er digital data til rådighet.

Danske Bank oppgir at omtrent 155.000 kundesaker er blitt lukket, noe som betyr at det nå er omtrent 245.000 inkassokunder som vil bli informert om at gjelden deres vil slettes.

Danske Bank har satt av 650 millioner danske kroner til dekning av kompensasjon for de kundene som er blitt trukket for mye.

– De historiske feilene vi har oppdaget i våre inkassosystemer avspeiler på ingen måte den banken vi ønsker å være, og vi beklager dypt disse feilene og konsekvensene for de berørte kundene. Over de siste årene har vi arbeidet hardt med å løse feilene i våre systemer og skape klarhet for våre kunder og banken, men antallet av problemstillinger er steget forløpende. Vi har derfor besluttet å implementere en hurtigere løsning, som baserer seg på å sette gjelden til null kroner, og at det anvendes en statistisk modell for å kompensere de berørte kunder for potensiell overtrekk. Løsningen gir våre kunder en raskere avklaring, enn om vi manuelt skulle gå gjennom sakene enkeltvis. Vi tror at denne effektive løsningen er fair for alle våre kunder og øvrige interessenter. Den vil resultere i at vi kan gi våre kunder en raskere avklaring enn ellers mulig, og det betyr at banken kan kommunisere en plan for å ha avklart saken i 2023, sier administrerende direktør Carsten Egeriis i Danske Bank.

Norge

Banken skriver at de mest komplekse feilene i systemene er i Danmark, og at de er lenger fremme i analyser i Danmark, enn de er i øvrige land. Danske Bank vil på et senere tidspunkt informere tilsynsmyndigheter og kunder om fremgangsmåte i de andre landene det opereres i.

I februar kom det frem at Danske Bank også ville granske 27.000 inkassosaker for mulig feil i Norden, etter at problemene kom frem i Danmark. Danske Bank har i Norge tidligere trodd at feilen ikke påvirket norske kunder, men har allikevel startet en gjennomgang.

– Vårt fokus nå er å bistå kundene våre gjennom å ordne opp i denne komplekse saken så grundig og raskt som mulig. I takt med at våre undersøkelser knyttet til dette går fremover får vi mer og mer informasjon om hvordan disse mulige feilene er relatert til våre utfordringer rundt dette i Danmark og i resten av våre markeder. Dette er også grunnen til at vi bestemte oss for å se nærmere på om feilene knyttet til inkassosaker i Danmark kunne ha påvirket kunder også i andre land, sa pressesjef Øystein Schmidt i Danske Bank Norge i februar.

Det norske Finanstilsynet ble varslet om saken i Norge da Danske Bank startet gjennomgangen her i Norge.

Uavhengig undersøkelse: Danske Bank mangler langsiktig tidsplan for gjeldssak

Danske Banks inkassosak rammer hele Norden

Danske Bank skal granske 27.000 inkassosaker for mulige feil

Danske Banks inkassosak sprer seg til Sverige

Danske Bank må betale ut 77 millioner – men forventer at beløpet øker

Danske Bank har feilinformert domstolene i opp mot 16.000 konkurssaker

Danske Bank har funnet feil i purregebyr hos norske kunder

Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch