FinansWatch

Norsk økonomi fortsetter gjeninnhentingen

Tall fra SSB sitt nasjonalregnskap viser at BNP Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent i juli, justert for sesong- og kalendereffekter.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge steg fra juni til juli. Fastlands-BNP lå i juli 0,5 prosent over det som var nivået i februar 2020, den siste måneden før pandemien traff.

Til tross for bred vekst var det en nedgang i varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting, som dempet den samlede veksten i Fastlands-Norge.

– Varehandelen økte kraftig i mai, men falt litt tilbake i juli. Likevel er nivået høyt. Forretningsmessig tjenesteyting har også falt, som i stor grad skyldes reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten. Sett bort fra disse næringene var veksten i juli sterk og på linje med de foregående månedene, sier seniorrådgiver og ansvarlig for månedlig nasjonalregnskap Achraf Bougroug i SSB på sine sider.

Bruttoproduktet i varehandelen falt mer enn tre prosent i juli, etter en svak nedgang måneden før. Likevel er nivået høyere enn før pandemien. Dette mener SSB kan være på grunn av mindre handel i butikker med salg av byggevarer.

Husholdningenes konsum vokste 2,4 prosent i juli, opp fra juni da veksten var på 1,7 prosent.

Sesongjusterte bruttoinvesteringer i fast realkapital falt 1,4 prosent i juli. Den rullerende tremånedersveksten fra februar-april til mai-juli var på 0,6 prosent. Husholdningenes boliginvesteringer falt over seks prosent i juli.

Overnattings- og serveringsvirksomheten vokste kraftig i juli, i overkant av 20 prosent, og bidro mest til den samlede veksten i juli.

Den langsiktige gjeldsveksten øker – men den kortsiktige synker

SSB tror styringsrenten skal opp til 1,75 prosent

Forbruksgjelden har falt med 4,8 milliarder den siste måneden 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch