FinansWatch

Fastrentene fortsetter opp

SSBs månedsstatistikk for renter viser at renter for nye og utestående boliglån falt noe, mens fastrentene fortsetter å øke.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Renten for nye boliglån falt med 0,01 prosentpoeng i mai, til 1,76 prosent, og har vært stabil de siste fire månedene.

Fastrentene på nye boliglån økte derimot med 0,5 prosentpoeng til 2,34 prosent. Økningen i april og mai har sammenheng med at boliglån med lengst rentebindingstid har fått en større andel da det var en nedgang i nye boliglån med kortere rentebindingstid. Fastrentene på nye boliglån har også økt i de seks foregående månedene.

Foto: Renter i banker og kredittforetak, Statistisk sentralbyrå
Foto: Renter i banker og kredittforetak, Statistisk sentralbyrå
 

Innskuddsrentene falt marginale 0,01 prosentpoeng til 0,27 prosent i mai. Dette er det laveste nivået som er målt i SSBs månedsstatistikk noen gang.

Til samme tid falt NIBOR med 0,06 prosentpoeng til 0,24 prosent. Dermed økte utlånsmarginene. Marginen økte med 0,05 prosentpoeng for både nye og utestående boliglån til hhv. 1,52 og 1,61 prosent.

Swedbank mener økende fastrentekunder holder resultatet tilbake

Sbankens utlånsportefølje falt med 1,4 milliarder kroner

– En offensiv vekststrategi koster alltid penger 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch