FinansWatch

Motsyklisk kapitalbuffer økes

Farten er på vei tilbake i norsk økonomi, og Norges Bank råder derfor Finansdepartementet å sette opp motsyklisk kapitalbuffer.

FØLGER RÅDET: Finansdepartementet setter opp motsyklisk kapitalbuffer etter råd fra Norges Bank. På sikt skal den tilbake til 2,5 prosent. | Foto: Norges Bank

Fra 30. juni 2022 skal det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene opp fra én til 1,5 prosent.

For å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket en nedgang i økonomien satte Finansdepartementet ned bufferkravet fra 2,5 til 1,0 prosent i mars 2020, etter råd fra Norges Bank.

Nå har Norges Bank rådet departementet å sette kapitalbufferen opp fra en til 1,5 prosent, med henvisning til at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp etter det kraftige fallet i fjor vår.

I brevet med tilrådningen peker Norges Bank på at både husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt, og at eiendomspriser og husholdningenes gjeldsbelastning er på høye nivåer.

Norges Bank ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil det gis råd om ytterligere økning i bufferkravet i løpet av 2021.

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Nytt styre i Bankenes sikringsfond 

Finansminister Sanner: Tiltakene er midlertidige og skal fases ut  

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch