FinansWatch

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Finansdepartmentet har hørt på Norges Banks råd og holder nivået for kapitalbufferen uendret. Det strider med Finanstilsynets anbefaling.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) holder motsyklisk kapitalbuffer uendret. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Finansdepartementet avgjorde torsdag at den motsykliske kapitalbufferen for norske banker skal holdes uendret på én prosent. Det er i tråd med anbefalingene Norges Bank har gitt Finansdepartementet.

Men det er ikke i tråd med hva Finanstilsynet ønsker seg. De mener det er på tide å øke kapitalbufferen.

«Finanstilsynet mener det nå er gode grunner til å øke bufferkravet. Et klart signal om at bufferkravet skal tilbake til 2,5 prosent når krisen er over, vil likevel påvirke bankenes kapitalplanlegging. Finanstilsynet kan på det grunnlag slutte seg til Norges Banks råd», skriver Finanstilsynet på sine nettsider. 

Kapitalbufferen oppdateres av departementet kvartalsvis. For ett år siden ble bufferen redusert fra 2,5 til 1 prosent for å hindre at utlånspraksisen i bankene ble for stram og forsterket en nedgang i økonomien. Siden det har bufferen stått uendret.

Ifølge Norges Bank er det fortsatt så stor usikkerhet knyttet til norsk økonomi at det er fornuftig å holde bufferen nede minst et kvartal til.

«Norges Bank ser for seg at bufferen på noe sikt skal tilbake til 2,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil det gis råd om å trappe opp bufferkravet i løpet av 2021», heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Norges Bank holder renta uendret – tror renta vil bli satt opp i andre halvår

Nidaros Sparebank kutter kontantutbytte etter tilsynsbrev

Gry Nergård: Hele finansnorge må på skolebenken 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch