FinansWatch

Nidaros Sparebank kutter kontantutbytte etter tilsynsbrev

Etter en presisering til alle sparebanker fra Finanstilsynet er Nidaros blant bankene som omdisponerer overskuddet sitt i henhold til retningslinjene fra myndighetene.

Nidaros Sparebank kutter kontantutbyttet - i hvert fall frem til fjerde kvartal. | Foto: Nidaros Sparebank

Styret i Nidaros Sparebank har tatt konsekvensen av Finanstilsynets presisering av hvordan det forventes at sparebankene disponerer sitt overskudd for 2020 og kutter nå det foreslåtte kontantutbyttet til EK-beviseierne i banken. I hvert fall frem til utgangen av september.

Det var opprinnelig foreslått et utbytte på 5,30 kroner per egenkapitalbevis, en total utbetaling på 6,06 millioner kroner.

I januar i år gikk det et brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet som beskrev departementets forventning om at bankenes eventuelle utbetaling av utbytte skulle begrense seg til 30 prosent av det akkumulerte overskuddet for 2019 og 2020. Dersom man ved utgangen av tredje kvartal ser at situasjonen forsvarer ekstraordinært utbytte kan det tildeles i fjerde kvartal, sa retningslinjene.

De fleste bankene har holdt seg innenfor, men tett inntil, denne grensen. Og i mars kom det et nytt brev til sparebankene om at reglene ikke bare gjelder kontantutbytte til egenkapitalsbeviseierne, men også inkluderer overføringer til grunnfondskapital og eierandelskapital.

Nidaros Sparebank har avholdt en ekstraordinær generalforsamling for å stemme gjennom endringen. Disponeringen av overskuddet vil nå bli slik:

  • Gavefond: 4 millioner
  • Annen eierandelskapital: 6,1 millioner
  • Utjevningsfond: 0,6 millioner
  • Sparebankens fond: 13,7 millioner

Samtidig har styret bedt forstanderskapet om fullmakt til å beslutte utbytte mellom 30. septemer 2021 og neste generalforsamling, dersom den økonomiske situasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Finanstilsynet: Flere banker planlegger utbytte over 30 prosent-grensen

Finanstilsynet avslo Sparebanken Sørs forslag til utbytte

Derfor ba Finanstilsynet Høland og Setskog om å droppe utbyttet 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch