Finanstilsynet avslo Sparebanken Sørs forslag til utbytte

Men banken håper å fortsatt kunne utbetale utbytte, med en ny avgjørelse fra Finansdepartementet i ryggen.
Sparebanken Sør fikk avslag av Finanstilsynet til å benytte utjevningsfondet til utbytte.
Sparebanken Sør fikk avslag av Finanstilsynet til å benytte utjevningsfondet til utbytte.

Ved fremleggelsen av kvartalstallene for fjerde kvartal 2020 foreslo Sparebanken Sør også et utbytte til egenkapitalbeviseierne på 14 kroner per EK-bevis.

Men for å komme opp i denne summen måtte de belaste utjevningsfondet sitt med 55 millioner kroner, noe som utløste en plikt til å søke Finanstilsynet om tillatelse. Denne søknaden ble avslått av tilsynet, med bakgrunn i den makroøkonomiske situasjonen og det faktum at de generelt er tilbakeholdne med å la sparebanker bruke av utjevningsfondene sine til slike formål, skriver banken i en børsmelding.

Sparebanken Sør vurderer nå å anke vedtaket til Finansdepartementet.

I mellomtiden har banken innkalt til nytt forstanderskapsmøte, med forslag til ny utbyttefullmakt.

I februar i år vedtok nemlig Finansdepartementet at sparebanker med egenkapitalbevis skal kunne gi styret fullmakt til å utbetale utbytter, slik det er mulig for aksjeselskaper og almennaksjeselskaper.

Sparebanken Sør vil derfor legge frem et forslag for sitt forstanderskap som innebærer at EK-beviseierne får utbetalt et utbytte straks pålydende 10,40 kroner per EK-bevis. De resterende 3,60 kronene per EK-bevis som skulle tas fra utjevningsfondet vil bli utbeltalt i en ekstraordinær utbetaling etter 30. september, dersom forholdene ligger til rette for det.

Også dette forslaget må godkjennes av Finanstilsynet, ettersom det stadig inneholder midler fra utjevningsfondet.

Sparebanken Sør ser mot vekst i privatmarknaden

Derfor ba Finanstilsynet Høland og Setskog om å droppe utbyttet

Andebu Sparebank vil dele ut sitt første utbytte noensinne 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også