I fjor ble resultatet for første kvartal negativt – nå går Grue Sparebank 5,3 millioner kroner i pluss

Grue Sparebank som har 80 prosent av kundemassen sin i privatmarkedet leverer et bedre resultat i første kvartal i år, enn i fjor. De snur fra - 1 million kroner, til 5,3 millioner kroner i resultat etter skatt.
Hans Petter Gjeterud, banksjef i Grue Sparebank, kan være fornøyd med årest første kvartalsresultat. | Foto: Pressefoto
Hans Petter Gjeterud, banksjef i Grue Sparebank, kan være fornøyd med årest første kvartalsresultat. | Foto: Pressefoto

Grue Sparebank oppnådde et resultat før skattekostnad på 7,2 millioner kroner i årets første kvartal. Det er 8,1 millioner kroner høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Etter beregnet skattekostnad utgjør resultatet 5,3 millioner kroner mot -1,0 millioner kroner i fjor. Rentenettoen utgjorde 0,40 prosent av gjennomsnittelig forvaltningskapital, mot 0,42 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Sum driftskostnader utgjorde ved utgangen av første kvartal 14,4 millioner kroner mot 13,1 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Ved utgangen av  første kvartal er det bokført 0,2 millioner kroner.

Bankens forvaltningskapital økte med 115,6 millioner kroner fra samme tidspunkt i fjor. Ved utgangen av første kvartal 2021 var den 3,3 milliarder kroner. Dette gir en årsvekst i forvaltningskapitalen på 3,6 prosent.

Innskudd fra kunder i Grue Sparebank har i løpet av de siste 12 månedene økt med 228,3 millioner kroner, som tilsvarer 9,9 prosent. Ved kvartalsskiftet utgjorde det 2,5 milliarder kroner.  I samme periode har innskuddsdekningen økt med 3,4 prosent, fra 95,1 prosent til 98,5 prosent.

Brutto utlån på bankens egen balanse har økt med 150,2 millioner kroner fra samme periode i fjor, og endte på 2.577,3 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2021. Boliglån formidlet via Eika Boligkreditt er økt med 133,5 millioner kroner, og utgjorde 1.130,3 millioner kroner ved kvartalsskiftet.

Grue Sparebanks kapitaldekning er ved utgangen av første kvartal 2021 blitt beregnet til 20,1 prosent ren kjernekapitaldekning og 22,6 prosent kapitaldekning. På samme tidspunkt i fjor utgjorde de tilsvarende størrelsene 20,3 prosent og 22,9 prosent.

DNBs talentfabrikk måtte finne nye løsninger under pandemien

Danske Bank får ny risikosjef

Sparebank 1 Gudbrandsdal: Ser auka misleghald i lån – føl tett med  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også