FinansWatch

Grue Sparebank med høyere kostnader enn budsjettert

Grue Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 27,6 millioner kroner ved utgangen av 2020. Driftskostnadene er 10 millioner høyere enn 2019.

Foto: Grue Sparebank

Grue Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 27,6 millioner kroner ved utgangen av 2020. Det er 6,9 millioner kroner lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultat før skatt 0,85 prosent, mot 1,15 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Rentenettoen utgjorde 1,62 prosent av gjennomsnittelig forvaltningskapital mot 1,75 prosent i 2019. Reduksjonen skyldes i hovedsak at banken ved utbruddet av covid-19 pandemien valgte å redusere renten på utlån og kreditter tidligere enn innskudd.

Bankens likviditetsreserve er i hovedsak plassert i rentebærende verdipapirer. Som følge av uroligheter i verdipapirmarkedet, foretok banken i første kvartal nedskrivninger på verdipapirporteføljen på 5,8 millioner kroner. Med bakgrunn i et mer normalisert verdipapirmarked er det kun 0,45 millioner kroner, som er nedskrevet per fjerde kvartal.

Sum driftskostnader utgjorde 52,4 millioner kroner mot 42,3 millioner kroner i fjor. Økte driftskostnader skyldes valutaeffekt på kostnader fra dansk IT-leverandør og ekstra kostnader som følge av Covid-19-pandemien. Driftskostnadene er 5,6 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Ved utgangen av fjerde kvartal er det bokført 3,3 millioner kroner i tap på utlån.

Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av fjerde kvartal 2020 på 3.299,4 millioner kroner, som er en økning på 204,3 millioner kroner fra samme tidspunkt i fjor. Dette gir en årsvekst i forvaltningskapitalen på 6,6 prosent.

Innskudd fra kunder er i løpet av de siste 12 månedene økt med 253,9 millioner kroner, tilsvarende 11,4 prosent, og utgjorde ved kvartalsskiftet 2.481,4 millioner kroner. Innskuddsdekningen har i samme periode økt med 5,3 prosent fra 92,3 prosent til 97,6 prosent.

Bankens rene kjernekapitaldekning er beregnet til 20,4 prosent.

Egenkapitalrentabilitet før skatt ble 7,3 prosent i 2020, mot 10,0 prosent i 2019.

Hans Petter Gjeterud bevisst på svakere volumvekst: – Pilen peker i riktig retning 

Dobling av utlånstap for Grue Sparebank

Grue Sparebank: – Det at de større bankene har trukket seg ut, åpner muligheter for oss 

Mer fra FinansWatch

– Karbonprising viktigste virkemiddel

– Det viktigste er å ha en ambisiøs klimapolitikk. Vi må ha mer tydelige og bindende reduksjonsmål for bedriftene, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch