FinansWatch

Sterk utlånsvekst for Askim & Spydeberg Sparebank

Banken har sterk utlånsvekst, men også økte kostnader i forbindelse med etableringen av Lokalbank-alliansen.

Askim & Spydeberg Sparebanks hovedkontor.

Askim & Spydeberg Sparebank oppnådde et resultat etter skatt i andre kvartal på 49,2 millioner kroner, ned 9,5 millioner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i stor grad at banken i samme periode i fjor reverserte tidligere verdifall på rentebærende verdipapirer.

Konsernets netto rente- og provisjonsinntekter i kvartalet ble 51,2 millioner kroner, mot 45,9 millioner i andre kvartal 2020.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er 11,2 prosent, hvorav 8,1 prosent er på egen balanse.

De bokførte tapene i perioden beløper seg til 3,1 millioner kroner, tilsvarende 0,06 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Det er et betydelig lavere nivå enn i fjor da tapene lå på 16,8 millioner kroner.

På kostnadssiden økte kostnadene med åtte millioner kroner til 62,5 millioner kroner for første halvår. Økningen er i stor grad knyttet til etableringen av Lokalbank-alliansen som Askim & Spydeberg er en del av.

BRAbank med sterkeste kvartalsresultat hittil

Motgang for Sandnes Sparebank i andre kvartal

SR-Bank nærmer seg milliarden på bunnlinjen 

Mer fra FinansWatch

Tryg inngår forlik i underslagssak

I en underslagssak har Sandberg revisjon, On time regnskap, regnskapskonsulent Johnsgaard og Gjensidige forsikring inngått forlik med Tryg forsikring før saken kom opp i Oslo tingrett.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch