Sogn Sparebank måtte øke avsetningene i første kvartal

Banken snudde underskudd til overskudd sammenlignet med fjoråret, men regionen banken opererer i har fortsatt koronarelaterte utfordringer.
Sogn Sparebanks kontor i Årdal. | Foto: Pressebilde
Sogn Sparebanks kontor i Årdal. | Foto: Pressebilde

Sogn Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 2,22 prosent i første kvartal 2021, opp 3,73 prosentpoeng fra et tap på -1,51 prosent i samme periode i 2020.

Resultat etter skatt i første kvartal ble 6,93 millioner kroner, opp fra -2,65 millioner i samme periode i fjor.

Konsernets netto renteinntekter i kvartalet ble 27,73 millioner kroner, mot 30,57 millioner i første kvartal 2020.

«Rekneskapen til Sogn Sparebank ber preg av sterk konkurranse og fallande rentenetto i ein usikker marknad. Endring i avsetting på tap utlån som følgje av covid-19 situasjonen påverkar også resultatet», skriver banken i kvartalsrapporten.

Kostnadsnivået i konsernet er på 69,6 prosent.

Utlånsveksten siste 12 måneder er fire prosent og innskuddsveksten er 14 prosent i samme periode.

Ved utgangen av kvartalet hadde banken kostnadsført nedskrivninger på lån og garantier med 3,1 millioner kroner.

«Tapsavsetningane er knytt til endringar i nedskrivingar som følgje av auka risiko innan fleire bransjar. Den langvarige nedstenginga som følje av covid-19 er ein av årsakene til auka tapsvurdering i bedriftsmarknaden», skriver banken.

Blekeli Spiten: – Kundene stiller økte krav til tilgjengelighet og enkle løsninger

Innskuddene i Østre Agder Sparebank har falt med 12 prosent

Vekst preger Aakra & Skudenes Sparebanks resultat  

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også