FinansWatch

Vekst preger Aakra & Skudenes Sparebanks resultat

Bankens kvartalsresultat fortsetter veksten fra forrige kvartal  med utlån- og innskuddsvekst. I tillegg er resulatet etter skatt styrket  fra 19,9 millioner under første kvartal i fjor til 22,5 millioner i år.

Foto: Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes og Aakra Sparebank fikk et resultat i første kvartal av 2021 på 22,5 millioner kroner etter skatt mot 19,9 millioner kroner under samme periode i fjor. Bankens netto renteinntekter endte på 40,56 millioner kroner mot 44,54 millioner i fjor.Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 8,0 prosent mot 8,2 prosent i fjor.

Bankens innskuddsvekst i kvartalet er 2,8 prosent og utlånsveksten er på 1,43 prosent.

Netto tap på utlån og garantier i regnskapet utgjør 0,02 millioner kroner i første kvartal av 2021 mot 3,95 millioner kroner under samme periode i fjor.

I kvartalsrapporten står det at bankdriften i første kvartal av 2021 «kan i det store beskrives som et normalt driftskvartal.Det legges til grunn at bankens videre resultatutvikling vil være omtrent på nivå med inneværende kvartal, forutsatt at bankens omgivelser og rammevilkår vedvarer å være stabile. Bankens soliditet og likviditet vurderes å være god, og banken er dermed godt rustet for videre utvikling.»

Skudenes & Aakra Sparebank vokser på alle flater  

Strengere utlånspraksis har bidratt til rekordlav forbruksgjeld  

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch