FinansWatch

Skudenes & Aakra Sparebank vokser på alle flater

Kundeporteføljen vokser og banken har vekst i både person- og bedriftsmarkedet.

Foto: Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank melder om et resultat etter skatt på 98,7 millioner kroner i 2020, sammenlignet med 89,3 millioner kroner i 2019

Netto rente- og provisjonsinntekter ligger stabilt på rundt 167 millioner kroner, mens avkastningen på egenkapitalen er ned fra 9,7 til 9,1 prosent.

«Til tross for et år sterkt preget av koronapandemien, er det gledelig å se at bankens kundeportefølje vokser – også i 2020. Vi registrerer vekst innenfor både utlån og innskudd, personmarked og bedriftsmarked», skriver banken i årsrapporten.

Veksttallene i 2020 viser en innskuddsvekst på 6,7 prosent, mot 6,6 prosent i 2019. Utlånsveksten har dog falt fra 7,3 til 5,0 prosent. Totale utlån har økt fra 10,1 til 10,6 milliarder kroner, mens forvaltningskapitalen økte med 679 millioner kroner i 2020 mot 478 millioner kroner i 2019.

Bankens totale driftskostnader ble 91,3 millioner kroner i 2020 mot 87,4 millioner kroner i 2019. Av den totale kostnadsøkningen på 3,9 millioner kroner, utgjorde de personalrelaterte kostnadene 1,5 millioner kroner. Andre driftskostnader økte med 1,8 millioner kroner, hvor vedlikehold av fasaden på bankens hovedkontor utgjorde en vesentlig andel.

Banken har i 2020 resultatført 9,9 millioner kroner i netto tap på utlån og garantier. Tilsvarende tall for 2019 var 8,7 millioner kroner.

Mer fra FinansWatch

Sbanken utsatt for dataangrep

Sbanken ble lørdag formiddag utsatt for et dataangrep av samme type som flere norske instanser ble utsatt for denne uka.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch