FinansWatch

Rindal Sparebank med ingen konstaterte tap

Sparebanken har både lavere overskudd og utlånvekst enn budsjettert, mens innskuddsveksten er langt mer enn ventet. Styret mener driften har vært akseptabel i 2020.

Foto: Google Maps

Rindal Sparebank melder om et resultat etter skatt på 12,7 millioner kroner i 2020, mot 18,7 millioner kroner i 2019. Styret foreslår at 11,6 millioner kroner overføres til bankens fond, mens 1,1 millioner kroner overføres til gaver og gavefond.

Netto renteinntekter har sammenlignet med 2019 falt fra 37,4 til 34,7 millioner kroner, mens egenkapitalavkastningen har blitt redusert fra 8,1 til 4,9 prosent. Styret forklarer nedgangen i rentenetto med et fallende rentenivå i 2020 på grunn av Covid19 kombinert med sterk konkurranse om både boliglånskunder og næringskunder.

«Den underliggende driften av banken har vært akseptabel i 2020 ut ifra situasjonen omkring Covid-19 og usikker økonomisk utvikling. Banken har hatt en vekst i innskudd godt over budsjett, mens utviklingen i utlån og forvaltningskapital har vært noe under budsjettert vekst», skriver styret i årsrapporten.

Banken har en total driftskostnad på 29,9 millioner kroner, mot 25,5 millioner kroner i 2019. Økningen skyldes i all hovedsak kostnadsført vedlikehold på bankbygget hvor det har vært foretatt både innvendig og utvendig rehabilitering.

Ren kjernekapitaldekning er i 2020 på 22,4 prosent, mot 24,8 prosent i 2019.

I 2020 har banken, inklusive lån i Eika Boligkreditt, hatt en samlet utlånsvekst på 90 millioner kroner, tilsvarende 4,3 prosent. Utlånsveksten er under budsjett på grunn av sterk konkurranse om boliglånskundene, skriver styret i kvartalsrapporten. Totale innskudd i banken utgjorde ved utgangen av året 1,6 milliarder kroner, og representerer en vekst på 143 millioner kroner.

Banken har resultatført tapskostnader på 3,5 millioner i 2020 mot 0,4 millioner i 2019. Rindal understreker likevel at de har ingen konstaterte tap hverken i 2020 eller 2019.

«Det er en løpende oppfølging av bankens engasjementer gjennom året, og en utvidet årlig engasjementsgjennomgang. Med bakgrunn i disse vurderingene er tidligere individuelle nedskrivninger på utlån, nå stage 3 nedskrivninger økt med totalt 2,0 mill. i 2020 til ny avsetning 7,6 mill.», heter det i rapporten.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch