FinansWatch

Overskuddet til Orkla Sparebank krympet etter ekstraordinære gevinster i 2019

Sparebanken melder om redusert bunnlinje og redusert egenkapitalavkastning. Banken forklarer nedgangen med ekstraordinære forhold året før, i tillegg til lavere rentenetto og avsetninger til tap.

Dag Olav Løseth, administrerende banksjef.

Orkla Sparebank melder om et resultat etter skatt på 94,7 millioner kroner for 2020, sammenlignet med et overskudd på 128,8 millioner kroner i 2019. Det gir en nedgang i egenkapitalavkastningen fra 11,1 til 7,0 prosent.

Banken forklarer nedgangen med at 2019 inneholdt en ekstraordinær gevinst på 26,1 millioner kroner fra salg av anleggsaksjer, i tillegg til lavere rentenetto og høyere avsetninger til tap.

Netto renteinntekter endte på 178,7 millioner kroner i 2020, ned fra 189,1 millioner kroner i 2019. Redusert kundemargin fører til nedgang fra 2019, til tross for økt volum.

Reduksjonen motvirkes dog delvis av høyere netto provisjonsinntekter, som økte fra 56,1 til 62,3 millioner kroner. Banken har dog en nedgang i avkastning på finansielle instrumenter, som resulterer i at andre driftsinntekter også er svakere, fra 91.7 til 76,1 millioner kroner.

– Orkla Sparebank er i stadig utvikling og vi skal også ta med oss de erfaringer vi har gjort oss i 2020 i arbeidet med å stadig forbedre og tilpasse oss for å sikre at både ansatte og kunder finner seg godt til rette i Orkla Sparebank også i fremtiden, både i gode og utfordrende tider, sier Dag Olav Løseth, administrerende banksjef, i kvartalsrapporten.

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier utgjorde i 2020 19,7 millioner kroner, mot 6,0 millioner kroner året før, som skyldes mer usikre markedsforhold som følge av korona. Ren kjernekapitaldekning (inkl. konsolidert andel i samarbeidende gruppe) er opp fra 18,9 til 19,6 prosent.

Banken rapporterer også om både økt utlåns- og innskuddsaktivitet i 2020. Ifølge årsregnskapet har brutto utlån sammenlignet med 2019 økt fra 11,6 til 12,1 prosent, tilsvarende en økning på 5,9 prosent. Innskuddene har i samme periode vokst med 5,3 prosent, fra 6,5 til 6,9 milliarder kroner.

Styret i banken foreslår null i utbytte, som innebærer at 2,5 millioner kroner overføres til gavefondet og 89,9 millioner kroner blir overført til Sparebankens fond.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch