FinansWatch

Nidaros Sparebank holdt tapene lave i 2020

Nidaros Sparebank hadde «få eller ingen» kunder i de mest koronarammede bransjene og har til tross for uvanlig store avsetningen får reelle tap.

Bjørn Arne Riise i Nidaros Sparebank.

Nidaros Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 6,2 prosent i 2020, ned 1,8 prosentpoeng fra 8,0 prosent i 2019.

Resultat før skatt i 2020 ble 34,5 millioner kroner, ned fra 41,5 millioner i 2019.

Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2020 ble 74,13 millioner kroner, mot 78,5 millioner i 2019.

Utlånsveksten i 2020 ble 0,9 prosent, men om man ser bort fra at Nidaros senker sitt engasjement i Eika Boligkreditt var veksten i privatmarkedet på tre prosent i løpet av året. Nidaros er en av bankene som er med i LOKALBANK-alliansen og skal tre ut av Eika ved neste årsskifte.

Nidaros Sparebank foreslår et utbytte på 5,37 kroner per egenkapitalbevis. I tillegg avsettes 0,6 millioner til utjevningsfondet. Kontantandelen for utbyttet i 2020 er på 80 prosent.

Det ble i løpet av 2020 gjort tapsavsetninger på utlånsporteføljen på 5,4 millioner kroner, tilsvarende 0,17 prosent av brutto utlån.

«I sum er faktiske tap lavere enn på mange år, og i all hovedsak er det som er ført på tap avsetninger til eventuelle fremtidige tap», skriver banken i sin kvartalsrapport.

Romsdal Sparebank med kraftig tilbakegang

Resultathopp og milepæl for Sveaas-bank

Marginpresset til bankene fortsetter – historisk lave renter på boliglån  

Mer fra FinansWatch

Instabank: – Vi er overrasket

Instabank håper fremdeles at Lunar skal klare å kjøpe dem, selv om Lunar har fått utfordringer med å skaffe nødvendig kapital.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch