FinansWatch

Salgsgevinst og Frende Forsikring løfter tallene til Sparebanken Vest

Resultatforbedringen til banken skyldes i stor grad engangsgevinst på 242 millioner kroner fra salget av Jonsvollskvartalet og 102 millioner kroner i bidrag fra Frende Forsikring. Banken har også redusert kostnadene.

Sparebanken Vest melder om et resultat etter skatt på 778 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med 490 millioner kroner i samme periode i 2019.

Det gir banken en egenkapitalavkastning i fjerde kvartal 2020 på 18,2 prosent, mot 12,1 prosent i fjerde kvartal i 2019.

Resultatforbedringen skyldes blant annet en engangsgevinst på 242 millioner kroner fra salget av Jonsvollskvartalet, som huser bankes hovedkontor. Banken trekker også frem et sterkt resultatbidrag fra Frende Forsikring på 102 millioner kroner, mot 42 millioner kroner i 2019, i tillegg til økt nominell rentenetto og reduserte kostnader.

Netto renteinntekter endte i fjerde kvartal på 889 millioner kroner, mot 833 millioner kroner året før. Det totale bidraget fra tilknyttede selskaper økte samtidig fra 54 til 127 millioner kroner.

Resultatet for hele 2020 ble 2.033 millioner kroner, mot 2.064 millioner kroner i 2019. Bankens egenkapitalavkastning har i samme periode blitt redusert fra 13,5 til 12,3 prosent.

– Banken leverer et sterkt kvartalsresultat preget av økende rentenetto mot foregående kvartal, reduserte kostnader og et svært godt bidrag fra tilknyttede selskaper drevet særlig av Frende Forsikring, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest, i en melding.

Mens banken i 2019 hadde en flat kostnadsutvikling og totale driftskostnader på 407 millioner kroner, er disse i 2020 blitt redusert med 38 millioner i fjerde kvartal og totalt 75 millioner kroner i hele 2020.

I tråd med Finansdepartementets føringer og i lys av usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen, foreslår styret at det utbetales 354 millioner kroner i kundeutbytte og 2,20 kroner per egenkapitalbevis til bankens egenkapitalbeviseiere i april.

– Vi avslutter 2020 med et kvartal hvor den positive utviklingen i økonomien vi så konturene av fra sommeren, fortsetter. Samtidig er vi forberedt på at det ligger utfordringer foran oss, og gjør ytterligere grep for å forberede både banken og kundene våre på at 2021 vil kunne bli både krevende og uforutsigbart på lik linje med året som nå er bak oss, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest: – Vi har hatt suksess med å bygge et sterkt IT-miljø under eget tak

Konsernsjefen i Sparebank Vest er kritisk til utbytterestrisjonene fra Finanstilsynet  

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch