FinansWatch

Konsernsjefen i Sparebank Vest er kritisk til utbytterestrisjonene fra Finanstilsynet

Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest, mener at norske banker er i en annen situasjon enn de fleste andre banker i Europa. Derfor er han kritisk til utbyttebegrensningene fra Finanstilsynet.

Jan Erik Kjerpeseth er konsernleder i Sparebanken Vest. | Foto: Eivind Senneset

Utbytterestriksjoner fra Finanstilsynet vil begrense bankens utbytter til 25 prosent av inntjeningen for 2019 og 2020. I følge Finansavisen er konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, kritisk til begrensningene.

 – Vi er i en annen situasjon enn de fleste andre banker i Europa som følge av en styrking av norske bankers kapitaldekning over flere år. I tillegg har norsk økonomi stått robust gjennom pandemien og utfordringene i 2020 relativt til mange andre land, sier Kjerpeseth.

Han mener det også er viktig at bankene kan gjøre spesifikke vurderinger for sin situasjon.

– Det er ikke noe som tilsier at norske banker ikke skal ta gode og veloverveide beslutninger for utbytte hensyntatt situasjonen nå og utsiktene. Forutsigbarhet i kapitalmarkedet er viktig, og svekket tillit i kapitalmarkedet påvirker bankenes innlånskostnader negativt, noe som i neste omgang medfører økte lånekostnader for kundene våre, sier Kjerpeseth.

I følge Finansavisen er det så langt i år bare DNB, SpareBank1 SR-Bank og Sbanken som har fulgt myndighetenes anmodninger om å holde tilbake utbytte i praksis. De øvrige bankene har betalt ut enten det opprinnelig planlagte utbyttet eller et noe redusert utbytte.

Finanstilsynet anbefaler norske banker utbytte-vent frem til 30. september 2021

Joakim Svingen i Arctic Securities: Bedre enn fryktet

Restriksjonene fra Finanstilsynet forskyver utbytte: – I sum endrer ikke utbyttene seg veldig mye, sier analytiker 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch