FinansWatch

Nedskrivninger og engangskostnader tynger Voss Veksel- og Landmandsbank

Resultatet til banken faller markant i fjerde kvartal. Banken forklarer nedgangen med økte nedskrivninger på utlån, kostnader ved bytte av datasentral og høyere IT-kostnader.

Administrerende banksjef Stig Gunnar Røthe. | Foto: Voss Veksel- og Landmandsbank

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA legger fram et resultat etter skatt på 33,3 millioner kroner for hele 2020, opp fra 46,8 millioner kroner i samme periode i fjor. I fjerde kvartal derimot faller overskuddet fra 23,4 til 15,0 millioner kroner.

Det fører til at egenkapitalavkastningen faller til 6,1 prosent i fjerde kvartal, mot 9,6 prosent for tilsvarende periode i 2019. Banken skriver i delårsrapporten at nedgangen skyldes økte nedskrivninger på utlån, engangskostnader ved bytte av datasentral på 6,0 millioner og noe høyere IT-kostnader.

I fjerde kvartal har banken kostnadsført tap på 7,5 millioner kroner, sammenlignet med 2,5 millioner kroner i samme kvartal i 2019.

Netto renteinntekter endte i kvartalet på 91,6 millioner kroner, sammenlignet med 96,3 millioner kroner i 2019. Driftskostnadene har i samme periode økt fra 48,4 til 56,1 millioner kroner.

Styret har vurdert banken sin soliditet, og gjennomført stresstester for å hensynta negative scenario på banken sin kapitalsituasjon. Med bakgrunn i det og anmodningene fra myndighetene anbefaler styret i banken å betale 10,30 kroner pr. aksje i utbytte for 2020.

Dette gir et utdelingsforhold på 29,9 prosent av akkumulert resultat for 2019 og 2020, isolert for 2020 tilsvarer utbyttebetalingen et forhold på 72,6 prosent.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch