FinansWatch

Totens Sparebank nådde ikke målene helt – men sier seg fornøyde med fjerde kvartal

Totens Sparebank så for første gang på lenge en egenkapitalavkastning under 10 prosent i fjerde kvartal og 2020.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud i Totens Sparebank. | Foto: Arkivfoto

Totens Sparebank oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 9,49 prosent i fjerde kvartal 2020, opp fra 8,92 prosent i samme periode i 2019.

Avkastningen på egenkapitalen for hele 2020 ble 9,7 prosent, ned fra 11,2 prosent i 2019. Banken har en målsetting om at egenkapitalavkastningen skal være minimum 10 prosent, altså nådde de ikke helt målene i 2020.

– Sett i lys av det spesielle året vi har lagt bak oss er vi likevel godt fornøyd med å levere resultater så tett opp mot målsettingene, kommenterer adm. banksjef Rolf E. Delingsrud i kvartalsrapporten.

Resultat før skatt i fjerde kvartal ble 57 millioner kroner, opp fra 53,4 millioner i samme periode i 2019. Økningen skyldes ifølge banken økte provisjonsinntekter og lavere tap på utlån.

Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i fjerde kvartal 2020 ble 82,9 millioner kroner, mot 82,0 millioner i tredje kvartal 2020 og 85,1 millioner i fjerde kvartal 2019.

Utlånsveksten i fjerde kvartal ble 5,7 prosent, også den litt under målet på seks prosent. Innskuddsveksten var på ni prosent.

Nøkkeltall 2020

Regnskapsåret 2020 endte med et resultat før skatt på 223,6 millioner kroner, ned fra 246,2 millioner i 2019.

I 2020 utgjør akkumulert netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 322,6 mill. kroner, mot 319,9 mill. kroner i fjor.

Utbytte

Styret i Totens Sparebank foreslår å sette av 41,4 millioner kroner til utbytte til egenkapitalbeviseierne, som gjør at banken vil ligge akkurat innenfor Finanstilsynets retningslinje om at totalt 30 prosent av overskuddet for 2019 og 2020 skal utbetales som utbytte.

I tillegg foreslår styret å overføre 75,9 millioner kroner til grunnfondskapitalen til banken, 49,5 millioner kroner til utjevningsfond og 6,8 millioner kroner til gaver til almennyttige formål.

Totens Sparebank har til nå satt av nesten 20 millioner kroner til økte koronatap

Totens Sparebank har ikke identifisert behov for økte tapsavsetninger 

Solid resultat fra Totens Sparebank 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch