FinansWatch

Sbanken kaller inn til generalforsamling om utbytte

I en ekstraordinær generalforsamling skal Sbankens aksjonærer stemme over om bankens styre skal vedta utbytte for 2019 – på et langt høyere nivå enn sist det ble diskutert.

Øyvind Thomassen, adm. dir. i Sbanken. | Foto: Cecilie Bannow/Sbanken

Sbanken har innkalt til ekstraordniær generalforsamling 16. desember. På agendaen står et forslag om å la styret behandle utbytte for 2019, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Opprinnelig, før pandemien inntraff og myndighetene frarådet utbytte, var utbyttet foreslått til 1,90 kroner per aksje, tilsvarende 29,9 prosent av Sbankens resultat etter skatt.

Nå ber styret generalforsamlingen om en fullmakt til å beslutte et utbytte på inntil 3,15 kroner per aksje, tilsvarende 49,6 prosent av resultat etter skatt for 2019.

«Styret vurderer at usikkerhet er redusert gjennom året, og at Selskapet har solid buffer til regulatoriske kapitalkrav og lav risiko i balansen, hvor 95 % er boliglån med lav belåningsgrad», skriver banken i innkallingen. Fullmakten bes vare til neste ordninære generalforsamling i 2021.

Sbankens vedtatte utbyttepolicy begrenser utbytteutbetalingen oppad til 30 prosent av resultat etter skatt, men styret legger til grunn at utbyttet kan gå over denne grensen fordi de regulatoriske kapitalkravene er ivaretatt og kapitalsituasjonen er sterkt forbedret i 2020.

Sbanken med redusert utlånsvekst på boliglån

Søgne og Greipstad Sparebank: – Både innskudd og utlån er høyere enn budsjett

Tryg betaler milliardutbytte

Mer fra FinansWatch

Tryg inngår forlik i underslagssak

I en underslagssak har Sandberg revisjon, On time regnskap, regnskapskonsulent Johnsgaard og Gjensidige forsikring inngått forlik med Tryg forsikring før saken kom opp i Oslo tingrett.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch