Søgne og Greipstad Sparebank: – Både innskudd og utlån er høyere enn budsjett

For Søgne og Greipstad Sparebank er både, innskudd, utlån og resultatet bedre enn budsjett. Banken beskriver utviklingen i årets ni første måneder som «tilfredsstillende». Mens rentenetto er lavere og driftskostnadene noe høyere enn budsjettert. Banken har også en økning i avsetning mot tap sammenlignet med fjoråret.
Foto: Søgne og Greipstad Sparebank
Foto: Søgne og Greipstad Sparebank

Bankens resultat per tredje kvartal er omtrent som forrige år.

– Kraftig reduksjon i utbetalinger av utbytte er mer enn dekket inn av verdiøkning på aksjer, skriver banken i kvartalsrapporten.

Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter er bokført til virkelig verdi og har hatt en økning hittil i år på 11,4 millioner kroner.

Kundeinnskuddene har økt siste året med 128 millioner kroner til totalt 3.092 millioner kroner, mot nullvekst forrige 12-måneders periode. Hittil i år er innskuddene økt med 253 millioner kroner.

– Økningen er kommet til tross for reduksjon i kommunale innskudd med 260 millioner kroner i perioden, i forbindelse med at Søgne og Songdalen kommuner ble slått sammen med Kristiansand kommune, informerer banken i rapporten.

Det har også vært en vekst i utlån de siste 12 månedene på 275 millioner kroner.

Sammenlignet med 2019 har det vært en økning i avsetning mot tap, men ifølge banken er dette «vesentlig lavere» enn budsjett.

Driftsresultatet før tap er noe bedre enn for samme periode i fjor og utgjør 33,2 millioner kroner av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 32,3 millioner kroner året før.

Resultatet etter skatt er 25,5 millioner kroner mot 25,3 millioner kroner i fjor.

Netto renteinntekter er redusert med en million kroner sammenlignet med 2019 og er nå 55,6 millioner kroner.

Det er bokført tap på 1,8 millioner kroner. Misligholdte engasjement er de siste 12 månedene redusert med 6,2 millioner kroner og utgjør 14,5 millioner kroner.

I rapporten står det:

«For de fleste av sakene er restanse i kroner små og sikkerhet for lånene god. Foretatte nedskrivninger for tap anses tilstrekkelige. Banken har alltid holdt en nøktern risikoprofil i sin kredittgivning og øvrige plasseringer og har i denne perioden ikke endret denne profilen.».

Banken trekker frem at soliditeten er god og at samlede fond er på 533 millioner kroner (etter tillegg av årets resultat). Konsolidert ren kjernekapitaldekning er på 17,46 prosent. Kjernekapitaldekningen på 17,71 prosent og kapitaldekningen på 19,82 prosent.

Ifølge rapporten er det fortsatt usikkerhet knyttet til omfanget av koronakrisen for både person- og næringskunder.

– Banken følger kundene tett opp og gjør det man kan for å avhjelpe situasjonen, mens man samtidig har fokus på å utføre godt bankhåndverk, skriver banken i rapporten.

– Det er vanskelig å prognostisere hvilke konsekvenser denne ekstraordinære situasjonen vil få for bankens drift. Det som virker klart er at rentenettoen vil bli lavere enn budsjett og forrige år, mens kostnader vil bli omtrent som forventet, står det videre.

Banken mener den er godt rustet til å tåle en uforutsigbar situasjon og samtidig opprettholde den ordinære virksomheten fremover.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også