FinansWatch

Tolga-Os Sparebank må gjøre ytterligere tapsavsetninger

– Usikkerheten for hva som skjer med økonomien fremover både for husholdninger og bedrifter er stor. For Tolga-Os Sparebank er det derfor behov for å gjøre ytterligere ekstraordinære avsetninger for tap når banken avslutter regnskapet per tredje kvartal, skriver banken i kvartalsrapporten.

Foto: Facebook/Tolga-Os Sparebank

Tap på utlån er bokført med 7,436 millioner kroner mot 1,718 millioner kroner til samme tid i fjor.

– Den betydelige økningen skyldes i stor grad usikkerhet i tilknytning til den pågående koronapandemien, skriver banken i rapporten.

Resultatet før skatt etter tredje kvartal utgjør 35,083 millioner kroner mot 46,532 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019.

Resultatet etter beregnet skatt ble 26,312 millioner kroner mot 34,899 millioner kroner til samme tid i fjor.

Forvaltningskapitalen per 30. september utgjør 4.548,3 millioner kroner, mot 4.081,0 millioner kroner på samme tid i fjor.

Netto utlån per 30. september er 3.587,2 millioner kroner som er en økning p å 176,2 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Av disse er 2.835,4 millioner kroner til privatmarkedet og 751,8 millioner kroner til bedriftsmarkedet.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør per tredje kvartal 59,709 millioner kroner.

Banken mener grunnlaget er godt for å være en god bank for både privatkunder og små og mellomstore næringskunder, kommer det frem i rapporten.

Styret vurderer regnskapet for tredje kvartal tilfredsstillende utfra dagens situasjon med koronapandemien.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch