SpareBank 1 Modum: – Resultatet er preget av koronakrisen med økte tapsavsetninger knyttet til utlån

SpareBank 1 Modum melder om økt aktivitet i boligmarkedet og tilhørende økt behov for finansiering. Men venter samtidig sterk konkurranse og et stort press på rentenettoen fremover.

I kvartalsrapporten peker banken på at de langsiktige konsekvensene av koronapandemien fortsatt er uavklart.

– Covid-19 har påvirkning på produktiviteten og verdiskapningen, også i bankens markedsområde. Markedsområdet er lite preget av langvarige reduksjoner i oljesektoren, transport og turisme, både blant næringsliv og arbeidstagere. Det forventes likevel at utviklingen i makrobildet generelt vil følge den nasjonale utviklingen, står det i rapporten.

Banken oppsummerer tredje kvartal med god utlånsvekst til både personkunder og bedriftskunder, god tilgang til likviditet og god soliditet og innskuddsdekning.

Det ordinære resultatet etter skatt ble på 36,8 millioner kroner, mot 24 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Resultatet før skatt ble på 119,6 millioner kroner per 30. september, mot 158,5 millioner kroner for samme periode i 2019.

Egenkapitalavkastningen før skatt hittil i år ble på 11,5 prosent, mot 16,8 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Rentenetto per 30. september er på 1,47 prosent, mot 1,72 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt per 30. september er på 9,7 prosent, mot 14,2 prosent for samme periode i 2019.

– Resultatet er preget av konsekvensen av koronakrisen, herunder økte tapsavsetninger knyttet til utlån, står det i rapporten.

Styret trekker frem at de forventer et godt resultat for 2020, og at de er fornøyde med innsatsen som er lagt ned for å håndtere den vanskelige situasjonen rundt korona.

I rapporten står det:

«Konsernet er meget solid, noe som gir handlingsrom og vekstmuligheter. Konsernet har videre en solid likviditetsbuffer som gir trygghet dersom tilgangen til finansiering for bankene fremover skulle bli utfordrende.».

Videre understrekes det at SpareBank 1 Gruppen leverte sitt beste resultat noensinne i tredje kvartal.

SpareBank 1 Gruppen har et resultat hittil i år på 1054 millioner kroner, mot 1721 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor, hvorav majoritetens andel utgjorde 549 millioner kroner mot 1354 millioner kroner for tilsvarende periode i 2019. SpareBank 1 Modum sin andel av resultatet utgjorde åtte millioner kroner.

– Covid-19 har påvirket resultatene sterkt med betydelige forsikringsmessige avsetninger/utbetalinger å reiseforsikring og negativ finansavkastning i samtlige aktivaklasser, står det i rapporten.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også