FinansWatch

Eidsberg Sparebank merker kundenes økte interesse for sparing

Eidsberg Sparebank ser fortsatt en effekt av pandemien og svakere rentemarginer i regnskapene. Samtidig stiger kostnadene, men utlånsveksten har falt. Likevel har kjernekapitaldekningen økt.

Eidsberg Sparebank. | Foto: Eidsberg Sparebank

Eidsberg Sparebank fikk et resultat før skatt på 63,9 millioner kroner i tredje kvartal. Det er 18,1 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter endte på 28,5 millioner i kvartalet, ned fra 32,3 millioner kroner ifjor. Egenkapitalavkastningen endte på 12,03 prosent, ned fra 15,93 prosent i 2019.

Styret i banken kommenterer resultatet slik:

«Banken har et bra resultat så langt i år. Det er avsatt ekstra til tap grunnet den pågående pandemien. Resultatutviklingen resten av året forventes å bli noe lavere enn budsjettert. Etter styrets vurdering er Eidsberg Sparebank godt kapitalisert og har solide likviditetsreserver. Banken er dermed godt rustet til å møte den krisen vi står ovenfor på kort og lang sikt».

På innskudd merker banken at kundene setter av mer sparepenger. Kundeinnskuddene økte med 626,4 millioner kroner i kvartalet til 4,92 milliarder kroner de siste 12 månedene. Innskuddene utgjør 92 prosent av bankens utlån.

Utlånsporteføljen vokste med 6,25 prosent i kvartalet og fordeler seg med 5,37 milliarder i egne utlån og 1,7 milliarder kroner i lån gjennom Eika Boligkreditt.

Sterkere lønnsomhet for SpareBank 1 Østlandet

Romsdalsbanken lever godt av landbruket

Jernbanepersonalets Sparebank har halvert misligholdet 

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch