FinansWatch

Jernbanepersonalets Sparebank har halvert misligholdet

– Til tross for usikkerhet knyttet til covid-19, har netto misligholdte lån nesten blitt halvert sammenliknet med fjorårets tredje kvartal, sier banksjef Helge Dalen i kvartalsrapporten.

Helge Dalen er banksjef i Jernbanepersonalets Sparebank. | Foto: Jernbanepersonalets Sparebanks

Jernbanepersonalets Sparebanks resultate før skatt i tredje kvartal beløp seg til 87,1 millioner kroner mot 81,1 millioner kroner i 2019.

Rentenettoen i årets tredje kvartal endte på 37,5 millioner kroner og ble redusert med 0,6 millioner sammenliknet med samme periode i fjor.

Banken skriver i kvartalsrapport at en konservativ utlånsportefølje bestående av 98 prosent personkunder, resulterte i null utlånstap i årets tredje kvartal.

«Tidligere covid-19-relaterte avskrivninger ble også tilbakeført slik at banken fikk et positivt tapsresultat på 1,2 millioner kroner,» skriver banken i rapporten.

Utlånsporteføljen til banken, inkludert utlån via Eika Boligkreditt, var på 14,12 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

– Til tross for usikkerhet knyttet til covid-19, har netto misligholdte lån nesten blitt halvert sammenliknet med fjorårets tredje kvartal, sier banksjef Helge Dalen.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch