Økt kostnadsfokus venter i Sogn Sparebank

Sogn Sparebank leverer et resultat før skatt i tredje kvartal på 13,2 millioner kroner. Hittil i år er resultatet før skatt på 33,2 millioner kroner.
Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

Det er klart under fjorårets nivå, da banken hadde et samlet resultat ved utgangen av september på 39,5 millioner kroner.

I rapporten skriver banken at resultatet «bærer preg at fallende rentenetto i et usikkert marked og tap på utlån som følge av covid-19-situasjonen.».

Det gjør at egenkapitalavkastningen til Sogn Sparebank per tredje kvartal er på beskjedne 4,0 prosent.

I årets tre første kvartal har banken totalt gjort ekstraordinære tapsavsetninger på 7,3 millioner kroner og har totalt resultatført 16,6 millioner kroner i tap på utlån. Mesteparten av dette ble gjort i vår. I tredje kvartal er utlånstapene på 1,4 millioner kroner.

Netto renteinntekter i tredje kvartal endte på 25 millioner kroner mot 29,8 millioner kroner samme periode i fjor.

Dette til tross for at banken har hatt en utlånsvekst på 6,2 prosent, eller 331 millioner kroner, siste tolv måneder. Totalt har Sogn Sparebank utlån på 5,7 milliarder kroner, fordelt på 4,7 milliarder i privatmarkedet og 954 millioner i bedriftsmarkedet. I tillegg yter banken lån via Eika Boligkreditt for 1,04 milliarder kroner.

På innskuddssiden har banken hatt en vekst på 1,5 prosent eller 81 millioner kroner siste tolv måneder. Totalt har banken innskudd på 5,3 milliarder kroner, 3,7 av disse kommer fra personkunder og 1,7 fra bedriftskunder.

Bankens samlede forvaltningskapital var siste september 7,08 millarder kroner. Kapitalen har økt med 3,2 prosent eller 219 millioner kroner siste tolv måneder.

Sogn Sparebank er godt kapitalisert, selv om kjernekapitaldekningen er ned et tidels prosent siden siste september i fjor. Den rene kjernekapitaldekningen i morbanken var på 22,0 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

Tross en god kapitalsituasjon konkluderer banken med at den fremover vil ha «et økt kostnadsfokus, samtidig som en jobber med å øke inntektene».

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også