FinansWatch

KLP Banken treffer godt i boligmarkedet

KLP Banken har hatt en samlet boliglånsvekst på 2,3 milliarder kroner etter årets tre første kvartal. Det har ført til bankens rentenetto på 237 milliarder kroner etter tredje kvartal faktisk er bedre en ved samme tidspunkt i fjor.

KLP Banken leverer solide tall i tredje kvartal. | Foto: KLP

I personmarkedet har KLP Banken målsetningen om å være den foretrukne boliglånsbanken for dem som er medlemmer av KLPs pensjonsordninger. Det er noe den synes klare ganske så bra. I rapporten skriver banken «Veksten er høyere enn fjoråret, og i tredje kvartal isolert har den også vært høyere enn i fjor. Det viser at også i urolige tider treffer bankens boliglånsprodukter godt ... Spesielt målgruppen unge låntakere har stått for en stor del av veksten».

Bankens andre hovedområde – lån til kommuner, fylkeskommuner og foretak som utfører offentlige oppgaver – går også bra, men ikke på det samme nivået som personmarkedet. Utlånsveksten her har hittil i år vært på 300 millioner kroner, men det er likevel en bedring fra samme tidspunkt i fjor da utlåningen var redusert med 200 millioner kroner.

Bankens resultat før skatt i tredje kvartal endte på 47,1 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 20,1 millioner kroner i fjor. Hittil i år er det samlede resultatet før skatt 105,5 millioner kroner. Det er nesten en dobling fra fjorårets 58,6 millioner etter de tre første kvartalene.

I et år der ordet tapsavsetninger har vært sentralt i de aller fleste bankers resultatrapporter, skiller seg KLP Banken ut med ekstremt lave tall. Konsernet forvalter utlån for tilsammen 114 milliarder kroner. Bankens tapsavsetningene hittil i år utgjør 4,2 millioner kroner. Disse kommer i hovedsak fra tap på kredittkort. «Pandemien har så langt ikke ført til økte tap på boliglån. Det er heller ikke i 2020 konstaterte tap knyttet til offentlige utlån», skriver banken i rapporten.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch