KLP Banken: Sterk vekst i utlån kompenserer for lavere marginer

Personmarkedet i KLP Banken hadde en sterk vekst i boliglån med 1,8 milliarder kroner i første halvår og bidro til at resultat for halvåret endte på 39,9 millioner kroner.
Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix
Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix

KLP Banken har som målsetning å bli den foretrukne banken for dem som er medlemmer av morsselskapet KLPs pensjonsordninger, i tillegg til å utstede lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører offentlige oppgaver.

Boliglånsveksten i personmarkedet har vært særlig god i målgruppen unge låntakere. «Det viser at også i urolige tider treffer bankens boliglånsprodukter godt hos målgruppen medlemmer av pensjonsordningene i KLP.», skriver banken i rapporten.

Økte driftsinntekter

Utlånsveksten har kompensert for pressede rentemarginer som følge av at Norges Bank reduserte utlånrenten til null. Netto driftsinntekter endte faktisk noe opp i første halvår – 141,6 millioner kroner mot 138,1 millioner samme periode i fjor.

Halvårstallene inkluderer også et netto tap på finansielle intrumenter. - 16,1 millioner kroner. Det er i hovedsak knyttet til engangskostnader ved tilbakekjøp av innlån i datterselskaper og verdiendringer i bankens likviditetsplasseringer.

Marginelle tapsavsetninger

Sammenlignet med mange andre banker er KLP Bankens tapsavsetninger helt marginelle. Første halvår ga samlede tapsavsetninger på 2,9 millioner kroner, i hovedskap knyttet til kredittkort. Koronakrisen har foreløpig ikke ført til økte tap på boliglån. Det er heller ikke knyttet noen tap til den offentlige utlånsvirksomheten.

Samlede utlån i KLP Banken var ved utgangen av andre kvartal på 37,5 milliarder kroner opp fra 33,6 samme periode i fjor. Personmarkedet står for litt over halvparten med 20,1 milliarder, mens det offentlige sto for de resterende 17,4 milliardene.

Venter stabilisering

Om fremtidutsikene skriver banken at den venter finansieringskostnadene vil reduseres slik at «utlånsmarginene vil stabiliseres på et mer normalt nivå».

Videre konstaterer banken at alle foretakene i konsernet oppfyller alle krav på kapital og likviditet, slik at det er kapasitet til videre vekst. Skulle pandemien vedvare har KLP Banken også mulighet til å benytte midler fra morsselskapet KLP for opprettholde virksomheten.

For å møte konkurransen fra nye aktører med ny teknologi varsler banken om behov for omfattende it-investeringer, noe som vil være «en vesentlig forutsetning for at KLP Bankens ambisjoner om vekst og lønnsomhet kan oppnås», skriver banken.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også