FinansWatch

Landkreditt Bank planlegger å vokse videre

Tidligere i år kjøpte banken alle aksjene i Koppang Landbruks- og Næringsmegling, og nå har selskapet endret navn til Landkreditt Eiendom. Oppkjøpet er gjort for å styrke bankens posisjon i  landbruksmarkedet.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkredit. | Foto: Landkredit

Landkreditt Bank melder om et resultat etter skatt på 58,1 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 40,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto renteinntekter har i samme tidsrom økt fra 101,3 til 105,6 millioner kroner, mens egenkapitalavi

Banken vurderer utlånsporteføljene vurderes som gode, men har kostnadsført 9,2 millioner kroner i tap på utlån hittil i 2020. Utlånsporteføljen består hovedsakelig av utlån med pant i boligeiendom (46 prosent) og næringslån, hvor 54 prosent er lån til landbruket.

«Det er fortsatt knyttet usikkerhet til langtidseffekten på privatmarkedet med hensyn til økt arbeidsledighet og dermed svekket betjeningsevne. Kapitaldekningen er midlertidig svekket som følge av at enkelte kunder har fått innvilget avdragsutsettelser», skriver styret i kvartalsrapporten.

«Det planlegges for fortsatt vekst i konsernet både innen landbruk og privatmarkedet, men dette vil tilpasses de rådende markedsforholdene», heter det.

I første kvartal i år kjøpte banken alle aksjene i Koppang Landbruks- og Næringsmegling. I tredje kvartal har selskapet endret navn til Landkreditt Eiendom AS, og oppkøpet er gjennomført for å styrke posisjonen i  landbruksmarkedet.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch