Overskuddet til Sparebanken Øst på rekordhøyt nivå

Det meste peker riktig vei for Sparebanken Øst. Resultatet etter skatt er hittil i år på rekordhøyt nivå, rentenetto er på samme nivå som i fjor, tapene er stabilt lave og tirsdag besluttet styret i Sparebanken Øst at det innstilte utbyttet for 2019 skal utbetales.
Sparebanken Øst leverer et stabilt kvartalsresultat. | Foto: Sparebanken Øst
Sparebanken Øst leverer et stabilt kvartalsresultat. | Foto: Sparebanken Øst

Styret i Sparebanken Øst har hatt en fullmakt ut året for å beslutte om det er forsvarlig å betale ut utbyttet for 2019. Tirsdag kom styret til konklusjonen at det er det. Dermed deler banken ut utbytte på 3.60 kroner per egenkapitalbevis, totalt 74,6 millioner kroner. I tillegg går 59,7 millioner kroner til allmennyttige formål.

Styret skriver at det «vurderer dette som forsvarlig og forenlig med forsiktig og god forretningsskikk under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter regnskapsårets avslutning ... samt ut fra behovet av egenkapital i banken».

«All time high»-nivå

Resultat etter skatt i tredje kvartal ble 76 millioner kroner, og hittil i år på 381 millioner kroner. Det samlede resultatet i 2020 beskriver banken som «all time high»-nivå og bedre enn de fire siste årene.

170 millioner kroner av det består imidlertid av engangseffekter. 20 millioner kommer fra et eiendomssalg som ble bokført i første kvartal og 150 millioner i positiv verdiendring fra bankens askjer i Frende Holding AS som ble lagt til resultatet i andre kvartal.

Opprettholder rentenetto

Banken klarer også å opprettholde rentenetto bedre enn de fleste banker. I tredje kvartal endte renteinntektene på 166 millioner kroner. Det er eksakt samme nivå som tredje kvartal i 2019 og 29 millioner kroner bedre enn andre kvartal, som var preget av at Norges Bank satte styringsrenten til null. Samlet rentonetto etter tre kvartal er 468 millioner kroner, noe som faktisk er marginalt bedre enn ved samme tidspunkt i fjor.

Datterselskapet AS Financiering, som spesialiserer seg på brukbilfinansiering bidrar med et resultat etter skatt på 41 millioner kroner hittil i år. Selskapet bidrar også med den største andelen av konsernets netto misligholdte engasjementer på 114 millioner kroner. Disse utgjør 0,37 prosent av netto utlån.

Lave tap

Bankens resultatførte tap er også på et stabilt lavt nivå. I tredje kvartal var tapene på to millioner kroner og hittil i år på 11 millioner kroner. Det er på samme nivå som etter tredje kvartal i 2019.

Kjernekapitaldekningen i banken var i tredje kvartal 18,51 prosent. Det er uavhengig av det besluttede utbyttet. Dekningsgraden er høyere enn hva den har vært de siste årene og godt over myndighetenes krav.

Avdragsutsettelser nesten borte

Da koronakrisen slo til i mars var det en god del av bankens kunder som ba om midlertidige avdragslettelser. Ved utgangen av andre kvartal utgjorde lån med utsettelser 9,0 prosent av utlånsporteføljen i bedriftsmarkedet og 4,4 prosent i personmarkedet.

Dette nivået ble kraftig redusert i tredje kvartal, og var ved utgangen av september 0,7 prosent i bedriftsmarkedet og 1,4 prosent i personmarkedet.

Banken ser begge utlånsporteføljene som stabile og med lav konsentrasjonsriskio.

 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

FORTSATT MED: Øyvind Thomassen er fortsatt med som leder i Sbanken etter DNB-fusjon | Foto: Sbanken

Dette gjør Sbanken-sjefene i dag

For abonnenter