FinansWatch

Sparebanken Sogn og Fjordane signerer FNs klimainitiativ

Banken mener det er viktig at finansnæringen forplikter seg på bærekraft og blir samtidig medlem i Klimapartnere Vestland.

Trond Teigene, administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane | Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane har i høst signert to bærekraftsforpliktelser. Den ene er med Klimapartnere Vestland, den andre en FNs klimainitiativ UNEP FI.

Rundt 200 banker i hele verden har signert UNEP FI og her i Norge får banken selskap av Aurskog Sparebank, Sbanken og Eika Gruppen.

– Bankar spelar ei viktig rolle i omstillinga til eit lågutsleppsamfunn og det grøne skiftet. Vi i Sparebanken Sogn og Fjordane ønskjer å vere ein aktiv støttespelar for næringslivet og privatkundar gjennom utlån, grøne produkt og rådgjeving i tillegg til å ta ansvar for berekraft i eiga verksemd, seier administrerande direktør Trond Teigene i en pressemelding.

Klimapartnere Vestland er en organisasjon for privat og offentlig nettverksbygging og tilrettelegging for klimatiltak fra næringslivet i regionen.

– Som den største banken i Sogn og Fjordane har vi eit ansvar for å drive fram det grøne skiftet lokalt. Finansnæringa kan gjere ein forskjell. Dette utfordrar vi oss på heile tida. I dag inngår klimavurdering i kredittprosessane for bedriftskundar. I tillegg stiller vi krav til leverandørane og samarbeidspartnarane våre om sitt forhold til berekraft, sier Teigene.

Aurskog Sparebank: Naturlig steg for oss å signere FNs bærekraftprinsipper

Sbanken lanserer lavkarbon-merking av fond

Eika Gruppen slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch