Økning i misligholdte lån for Fornebu Sparebank

– Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges nøye, skriver banken i rapporten. Banken oppgir i kvartalsrapporten at misligholdte lån over 90 dager nå er på 57,5 millioner kroner mot null kroner i fjor.
Bjørn-Erik Øverland er administrerende banksjef i Fornebu Sparebank. | Foto: Beate Willumsen
Bjørn-Erik Øverland er administrerende banksjef i Fornebu Sparebank. | Foto: Beate Willumsen

Banken opplyser at misligholdte engasjementer er sikret med pant i fast eiendom.

I kvartalsrapporten kommer det frem at bankens brutto utlån hittil er i år redusert med 0,67 prosent tilsvarende 17,4. Veksten i personmarkedet er 83,2, mens utlån til bedriftsmarkedet er i samme periode redusert med 100,5.

– Det er grunnlag for forsiktig vekst

I rapporten står det:

«Banken styrer vekst med utgangspunkt i kapital. Banken skal ikke komme i brudd med kapitaldekningskrav. Dette stiller krav til styring av bankens utlån. Det er grunnlag for forsiktig vekst. Den spesielle situasjonen som har oppstått etter pandemiutbruddet gjør at budsjetter og prognoser er beheftet med større usikkerhet.».

Nettorenteinntekter for første halvår var på 34,7 millioner kroner mot 33,6 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter for første halvår er 5,3 millioner kroner mot 5,9 millioner kroner for samme periode i fjor.

Resultat før skatt for første halvår er på 9,8 millioner mot 19,7 millioner kroner i fjor.

Resultat etter skatt for første halvår er på 8,5 millioner kroner mot 15,8 millioner kroner for samme periode i fjor.

– Styret er fornøyd

I kvartalsrapporten heter det:

«Styret er fornøyd med bankens driftsresultat hittil i år som utgjør 19,9 millioner kroner før tap mot 20,6 millioner kroner hittil i fjor. Banken har ingen konstaterte tap i regnskapet, men økte tapsnedskrivninger på 10,1 millioner kroner førte til et resultat av ordinær drift før skatt på 9,8 millioner kroner mot 19,9 millioner kroner i samme periode i fjor.».

Banken legger til at det er den alvorlige situasjonen med koronapandemien som medførte økte tapsavskrivninger.

Rentenetto i andre kvartal utgjorde 17,0, en nedgang fra 17,8 i samme periode i fjor.

Rentemarginen målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital for andre kvartal var 1,46 prosent mot 1,66 prosent for tilsvarende periode i 2019.

– Lavere rentenetto i år skyldes at banken ikke oppnår renteinntekter av betydning på likviditetsporteføljen plassert i andre kredittinstitusjoner og i Norges Bank siden styringsrenten er satt til null. Denne effekten vil forsterke seg i neste kvartal, skriver Fornebu Sparebank i rapporten.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også