FinansWatch

Nå må Aurskog Sparebank tenke bærekraft når den låner ut penger

Aurskog Sparebank blir del av et stadig voksende nettverk av banker som har signert på å følge FNs prinsipper om ansvarlig og bærekrafig bankvirksomhet. Det kan få innvirkning på hvilke prosjekter eller virksomheter som kan få låne penger.

Markedssjef Helene Enger Skjønnhaug (t.v.) og administrerende banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog Sparebank. | Foto: Aurskog Sparebank

Prinsippene ble lansert ved FNs generalforsamling i september i fjor og er en del av FNs miljøprograms finansinitiativ, UNEP FI. 130 banker fra 49 land, hvorav syv norske var med fra starten. På kort tid har det vokst til over 200 banker og Aurskog Sparebank ble nettopp den 15 norske banken på listen.

– Hva håper dere på å oppnå med dette?

– Vi håper vi kan være en inspirasjon for lokalsamfunnet til å tenke mer bærekraftig. Det betyr jo også at vi må bli mer transparente hva gjelder å vise frem både positive og negative sider av hvordan vår virksomhet påvirker lokalsamfunnet, sier Helene Enger Skjønnhaug, markedssjef og bærekraftansvarlig i Aurskog Sparebank.

Forpliktelser

For en liten lokal sparebank er imidlertid mange av tankene i UNEPFIs ikke noen nytt. Bærekraft ligger på mange måter i en lokal sparebanks dna.

– Hele vår virksomhet er tuftet på å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn, sier Skjønnhaug

Bankene som signerer prinsippene forplikter seg til å jobbe systematisk med bærekraft og hvordan produkter og tjenester påvirker samfunnet rundt dem. I tillegg forplikter bankene seg å tilpasse virksomheten etter FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Kan bli nei

Det vil kunne få noen konsekvenser for hvordan utlånsvirksomhet og investeringer kan gjennomføres. Det er ikke sikkert at alle bedrifter som ber om lån til en virksomhet vil kunne få det. Når Aurskog Sparebank forplikter seg til å leve opp til FNs bærekraftsmål, må også kundenes virksomheter gjøre det.

– Om vi tenker oss at noen vil bygge boliger på en tomt der det tidligere har vært en bensinstasjon. Da må vi sikre oss at utbygger har gjort jobben med å fjerne all forurenset jord og andre tiltak for at prosjektet skal bli gjennomført på en bærekraftig måte. Ellers vil vi måtte avslå søknaden, sier Skjønnhaug.

Det samme gjelder for de finansielle plasseringene banken velger å gjøre. Fond som plasserer i selskaper som ikke lever opp til bærekraftsmålene vil bli valgt bort.

– Forpliktelsene gjør at vi må sette oss noen mål og så vise at vi kan leve opp til dem, sier hun.

Minst i gjengen

Aurskog Sparebank er den hittil minste av de 15 norske bankene som er blitt med i nettverket. Og siden medlemsavgiften settes ut fra størrelse på banken er kostnaden av det mer symbolske slaget.

– Det er jo litt gøy være en del av et stort globalt nettverk, og vi håper at andre banker som vurderer å knytte seg til FNs prinsipper kan la seg inspirere, sier Skjønnhaug.

Et annet element er å jobbe for mangfold og likestilling. Og akkurat på det området er banken i en god posisjon. Banken har slått fast at både ledeslse og styre skal være likestilt og per i dag består begge av 50 prosent kvinner og menn.

 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch