FinansWatch

Stabile resultater for KLP Banken

KLP Banken fikk et noe svakere driftsresultat i første kvartal enn året før. Dette skyldes for det meste høyere avskrivninger for fremtidige tap.

KLPs hovedkontor i Bjørvika i Oslo. | Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

KLP Banken hadde netto renteinntekter på 78,4 millioner kroner i første kvartal. Dette er en økning på 12,4 millioner kroner totalt fra samme periode i fjor (66 mill. kr.).

Driftsresultatet før skatt ble 21,6 millioner kroner, mot 24 millioner kroner i fjor. Utlån i personmarkedet står for 16,4 millioner kroner av dette.

«Stabile marginer og vekst i boliglån og annen kreditt forklarer i hovedsak utviklingen», skriver KLP Banken i sin kvartalsrapport.

Resultatet påvirkes også av et ekstraordinært stort tap på finansielle instrumenter på -12,7 millioner kroner, knyttet til konsernets likvide verdipapirer som har fått redusert verdi under koronaepidemien.

Vekst i boliglån

KLP Banken har hatt en sterk utvikling i boliglånsmarkedet. Det ble i perioden en boliglånsvekst på 770 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som samme periode i fjor.

Markedsuroen som har påvirket verdien av bankens likviditetsplasseringer har blitt kompensert av lavere kapitalkrav etter at koronaviruset slo til. Banken skriver i sin rapport at de for første gang har tatt opp et F-lån i Norges Bank.

Selv om banken venter lavere renteinntekter fremover, skriver de at de har en kapitalsituasjon som setter dem i posisjon til videre utlånsvekst i kvartalene som kommer.

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch