FinansWatch

Tysnes Sparebank har vedtatt endelig tildeling i emisjon

Emisjonen der Tysnes Sparebank henter40 millioner kroner er nå gjennomført.

Tysnes Sparebank. | Foto: Tysnes sparebank

Torsdag ettermiddag vedtok styret i Tysnes Sparebank den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbud i emisjonen banken har gått gjennom.

Styret har allokert 370.370 nye egenkapitalbevis til tegningskurs 108 kroner per egenkapitalbevis i emisjonen. Det betyr at emisjonen utgjør omtrent 40 millioner kroner. Endelig antall tegnede egenkapitalbevis i emisjonen ble 467.262, skriver banken i en børsmelding.

Emisjonen måtte startes på nytt etter at emisjonen ble stanset av Finanstilsynet i mai. Emisjonen skulle startet 18 mai, men måtte altså utsettes noe.

– Tysnes Sparebank respekterer Finanstilsynets behov for saksbehandlingstid og konstaterer at tillatelsen ikke er mottatt i tide til å opprettholde planlagt start av tegningsperioden 18. mai 2022. Som nevnt over tar forstanderskapets vedtak høyde for en slik forsinkelse og utsettelsen vil, så lenge tegningsperioden avsluttes senest 31. august 2022, etter bankens syn ikke påvirke gyldigheten av garantierklæringene for fortrinnsrettsemisjonen, skrev banken i en børsmelding 16. mai.

Tysnes Sparebank starter ny emisjon etter forpurring fra Finanstilsynet

Nye anbefalinger mot korrupsjon – stor forskjell i praksis

Lokalbank om å nå ut til de unge: – Ikke sånn at man har større forutsetninger for å lykkes bare fordi man er store

Mer fra FinansWatch

Sparebanken Vest vil vekse i bedriftsmarknaden

Banken meiner Vestlandet vil bli vinnaren i framtidas lågutsleppssamfunn og ser eit stort vekstpotensiale innafor viktige næringar som sjømat, fornybar, maritim, samt prosessindustrien.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch