FinansWatch

– Tala viser at SpareBank 1 Søre Sunnmøre har styrka sin posisjon i marknaden

Administrerende direktør, Stig Brautaset, er fornøyd med resultatet for 2020. Banken kan vise til god inntektsvekst, med økning i netto renteinntekter og øker sine markedsandeler.  

Administrerende direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset.

Foreløpige regnskapstall for SpareBank 1 Søre Sunnmøre viser et resultat etter skatt på 122,9 millionar kroner. Det er 32 millionar kroner lavere enn året før. Banken skriver i en pressemelding at resultatnedgangen skyldes ekstraordinære finansinntekter i 2019.

– Det er svært gledeleg at banken kan vise til eit så godt resultat i eit krevjande år. Tala viser at SpareBank 1 Søre Sunnmøre har styrka sin posisjon i marknaden, sier administrerende direktør Stig Brautaset.

Styret i banken foreslår å sette av 10 millioner kroner til gode tiltak, og det er foreslått et kontantutbytte på 5,00 kroner per egenkapitalbevis.

Banken kan vise til god inntektsvekst, med økning i netto renteinntekter inkludert provisjon fra kredittforetakene og andre provisjonsinntekter. Selv med koronapandemien som bakteppe har banken ikke identifisert nye behov for tapsavsetning på enkeltengasjement. Tallene viser også at banken har lavare mislighold og overtrekk enn året før.

– Dette viser at kundane våre har klart seg godt gjennom koronaåret, sier Brautaset.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har hatt vekst i både utlån og innskudd i 2020. Utlånsveksten var på 8,2 prosent, nær det dobbelte av markedsveksten.

– I 2020 har næringslivet vist at det har ei unik evne til å omstille seg. Den låge arbeidsløysa og ein prisvekst på bustadar som er lågare enn i byane tyder også på stabilitet i den regionale økonomien. Vi meiner difor det er grunn til optimisme for 2021, seier Brautaset. 


Søre Sunnmøre: – Å støtte lokalt næringsliv er viktigere enn nokon gong

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har etablert avdeling for kapitalrådgivning

SpareBank 1 Søre Sunnmøre tror de økonomiske målene for året blir nådd

Søre Sunnmøre: – Stor pågang av nye kunder 

Mer fra FinansWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch