Sparebanken Møres lønnsomhet ble bremset av offshore-lån

Sparebanken Møre fikk en reduksjon i lønnsomheten i 2020 på grunn av eksponering mot utsatte bransjer, som offshore. Men kjernedriften som sparebank for lokalsamfunnet er stadig like lønnsom.
Foto: Sparebanken Møre
Foto: Sparebanken Møre

Resultat før skatt for regnskapsåret ble 734 millioner kroner mot 911 millioner kroner i 2019. Netto renteinntekter ble 1224 millioner kroner mot 1314 millioner i 2019.

– 2020 har vært et år som føyer seg inn i historiebøkene, både fra et samfunnsperspektiv, men også for banken. Vi har fått testet egenskaper som vi vet vil bli viktige også i tiden som kommer, og jeg er svært fornøyd med at vi gjennom hele perioden har holdt stø kurs gjennom god bankdrift, høyt aktivitetsnivå – og ikke minst tilpasningsdyktige ansatte som har lagt ned en betydelig innsats for kundene våre, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre i en pressemelding.

Utlånsveksten for 2020 ble 6,9 milliarder kroner, tilsvarende 4,4 prosent.

– Veksten har vært særlig sterk i prioriterte markedsområder, hvor vi har hatt god økning i nye kunder og et økende forretningsvolum. Erfaringen er helt klart at betydningen av en nær og lokal bank og en egen personlig rådgiver har styrket seg det siste året. Dette får vi klare tilbakemeldinger på, både fra personmarkeds- og næringslivskunder, sier Nydal.

Resultatregnskapet for 2020 er belastet med 149 mill. kroner i tap på utlån og garantier, og sammen med reduserte renteinntekter er dette hovedårsaken til at bankens egenkapitalavkastning endte på 8,6 prosent, mot 11,7 prosent i 2019.

– Tapene er i all hovedsak relatert til sektoren offshore/supply. Kvaliteten i utlånsporteføljen vår er imidlertid god, og vi har sett en imponerende omstillingsevne i næringslivet det siste året. Både mislighold og tap er fortsatt på et lavt nivå, både i næringslivs- og personmarkedet, sier Nydal.

Fjerde kvartal

Sparebanken Møre oppnådde en avkastning på egenkapitalen på 9,1 prosent i fjerde kvartal 2020, ned 2,6 prosentpoeng fra 11,7 prosent i samme periode i 2019.

Resultat før skatt i fjerde kvartal ble 194 millioner kroner, ned fra 231 millioner i samme periode i 2019.

Konsernets netto renteinntekter i fjerde kvartal 2020 ble 314 millioner kroner, mot 339 millioner i fjerde kvartal 2019.

Utlånsveksten i fjerde kvartal ble 2,4 prosent.

Utbytte

Sparebanken Møre har overskudd til å utbetale et langt større utbytte enn hva Finanstilsynet anbefaler.

– Selv om bankens utbyttepolitikk tilsier et kontantutbytte for 2020 på 13,50 kroner pr egenkapitalbevis, har styret på bakgrunn av dagens ekstraordinære situasjon og myndighetenes forventninger funnet det riktig å foreslå overfor generalforsamlingen et kontantutbytte pr egenkapitalbevis på 4,50 kroner for regnskapsåret 2020. Tilsvarende avsetning for utbyttemidler til lokalsamfunnet vil utgjøre 45 mill. kroner. Samlet utbytte for 2019 og 2020 vil dermed utgjøre 30 prosent av det kumulerte årsresultatet for årene 2019 og 2020, sier Nydal.

Derfor foreslår banken å gi styret en fullmakt til et ekstraordinært utbytte på inntil ni kroner per egenkapitalbevis dersom retningslinjene og bankens økonomi tilsier at det er fornuftig. Dette vil skje etter sommeren.

Sparebanken Møre: Tjener mindre, men føler seg godt rustet for en ny markedssituasjon

Sparebanken Møre: – En langsiktig og stø kurs gir resultater 

Sparebanken Møre: – Svært positivt at Moody's anerkjenner godt bankhåndverk  

Sparebanken Møre støtter Stig Remøy: – GIEK bør være til stede lokalt

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også