FinansWatch

Ny arvelov gir banker unntak fra taushetsplikt

Den nye arveloven trer i kraft på nyåret og medfører unntak fra finansforetakenes taushetsplikt – arvinger med formuesfullmakt har rett til innsyn i saldo på dødsfallstidspunktet og kontoutskrifter tre måneder tilbak.

Illustrasjonsbilde. Foto: COLOURBOX.COM

Ny arvelov trer i kraft på nyåret og det gir nye regler om arvingers innsynsrett avdødes kontoforhold, skriver Finans Norge i en pressemelding.

«Formålet med det nye rundskrivet er å gjøre rede for de rettslige rammene for bankens utlevering i lys av nye regler i arvelovgivningen, samt gi veiledning om hvilke opplysninger som kan gis arvinger/skiftefullmektig på de ulike stadiene av skiftebehandlingen, står det videre i meldingen.»

Arveloven og forskrift til arveloven gir arvinger med formuesfullmakt eller skifteattest utstedt av retten, en rett til å få opplysninger dersom vilkårene for innsyn er oppfylt.

Reglene medfører unntak fra finansforetakenes taushetsplikt så langt opplysninger utleveres etter bestemmelsene. Hovedregelen er at arvinger med formuesfullmakt eller skifteattest har rett til innsyn i saldo på dødsfallstidspunktet og kontoutskrifter tre måneder tilbake i tid forut for dødsfallet.

KLP om dommen i Vestland fylkeskommune: – Vi tar kjennelsen til etterretning

Finansdepartementet ber Tilsynet svare på kritikken

 

Relaterte

finanswatch no desktop trial banner.jpg

Siste Nytt

Stillinger

Se flere

Se flere