FinansWatch

Finansdepartementet ber Tilsynet svare på kritikken

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet besvare kritikken fra finansnæringen til tilsynets rundskriv om høyrisikoengasjementer.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Finanstilsynet fastsatte 10. desember et rundskriv med sin vurdering av hvilke typer engasjementer som skal regnes som høyrisiko etter det europeiske kapitalkravsregelverket for banker, og hvilken risikovekt bankene skal bruke for slike engasjementer etter standardmetoden for kredittrisiko.

Dette har ført til kraftige reaksjoner fra flere hold, og Finans Norge og Norske Boligbyggelags Landsforbund mener blant annet at dette både kan strupe boligbyggingen, men også ramme konkurranseposisjonen til lokale banker. Derfor har de sammen med OBOS og Norsk Eiendom gått sammen for å få Tilsynet til å snu.

Krtikken har også Finansdepartementet fått med seg, og fredag opplyses det i et brev at Tilsynet har fått beskjed om å svare for seg.

«Enkeltbanker og Finans Norge har i ulike kanaler kommentert Finanstilsynets rundskriv, og Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet besvare kommentarene», heter det.

Finansdepartementet understreker også i brevet at Finanstilsynet bør hente inn informasjon fra og holde kontakt med næringen knyttet til disse kommentarene.

Finans Norge har i intervju med FinansWatch uttalt at de har reagert på nettopp at verken de eller bankene har blitt konsultert i prosessen, noe som kunne ha bidratt til større forutsigbarhet.

Mer fra FinansWatch

Danske Bank anket bedrageri-dom

Danske Bank i Norge ble i februar idømt å betale over 30 millioner kroner til et energiselskap etter at selskapet ble utsatt for direktørsvindel.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch