FinansWatch

Sandnes Sparebank leverer et styrket resultat

Det er grunn til optimisme i Sandnes Sparebank når banken leverer et bedre resultat i tredje kvartal i år sammenlignet med i fjor.  «Banken har solid kompetanse, fornøyde kunder, en stabil kostnadsbase, god inntjening og god soliditet og er forberedt til å ta en sterkere posisjon i det lokale markedet i tiden framover,» står det i kvartalsrapporten.

Trine Stangeland er administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

Sandes Sparebank fikk et resultat etter skatt i tredje kvartal på  59,7 millioner. Det er en oppgang fra 58,8 millioner kroner under samme kvartal i fjor. Bankens rentenetto beløp seg til 115,5 som er en nedgang fra 122,5 millioner kroner i fjor.

«Banken har gjennom 2020 klart å opprettholde en god rentenetto til tross for den utfordrende situasjonen vi befinner oss i. Økt utlånsvolum i perioden påvirker rentenettoen positivt,» skriver banken om rentenettoen  i kvartalsrapporten.

Nedskrivninger og tap på utlån og garantier endte på minus 1,8 millioner mot 1,1 millioner kroner i fjor. Utlånsveksten er styrket  fra 0,4 prosent i fjor til 1 prosent i år. Innskuddsveksten i kvartalet er svekket og landet på minus 4,3 prosent.

Per utgangen av tredje kvartal 2020 utgjør totale tapsavsetninger på utlån og garantier 156,1 millioner kroner mot 168 millioner kroner i fjor, hvorav tapsavsetninger fordeler seg med 40,4 millioner kroner for personmarkedet og 115,5 millioner kroner for bedriftsmarkedet. «Sammenlignet mot 31.12.19 har bankens totale tapsavsetninger økt med 9,2 millioner kroner,» skriver banken videre i rapporten.

Utsiktene for Rogaland  fremover er usikre, men arbeidsledigheten har sunket til 3,8 prosent fra 4,8 prosent ved starten av kvartalet.

«Det er fortsatt mange bedrifter og privatpersoner som er påvirket av de økonomiske konsekvensene ved Koronapandemien. Omfanget og utfallet av en ny smittebølge er usikker, hvor en eventuell langvarig nedstegning vil påvirke økonomien i Rogaland og bankens kunder negativt,» står det i kvartalsrapporten.

Likevel er det grunn til optimisme. «Banken har solid kompetanse, fornøyde kunder, en stabil kostnadsbase, god inntjening og god soliditet og er forberedt til å ta en sterkere posisjon i det lokale markedet i tiden framover,» står det videre.

DNB er klaget inn til Rådet for legeetikk

Finans Norge uenig med Finanstilsynet – vil gi bankene full frihet om to år

Storebrand: – Vi har som en stor innkjøper en viktig rolle i å bidra til et marked for bærekraftige løsninger 

Mer fra FinansWatch

– Bulder Bank skal alltid vera ein utfordrar

– Vi skal halde på utfordrarposisjonen og vil heile tida søkje etter nye måtar og løyse kundane sine utfordringar på, seier direktør i Bulder Bank, Torvald Kvamme, til FinansWatch.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch