FinansWatch

Aasen Sparebank sterkt preget av pandemien

Banken har dog en stabil og god kjernedrift og leverer økte renteinntekter på  22,5 millioner sammenlignet med 18,7 millioner i 2019.

Bjørn Asle Hynne er direktør i Aasen Sparebank

Aasen Sparebank satt igjen med et resultat skatt på 5,4 millioner ved utgangen av første kvartal av 2020 sammenlignet med 8,1 millioner i samme kvartal i fjor. Banken har en stabil og god kjernedrift og leverer økte renteinntekter på  22,5 millioner sammenlignet med 18,7 millioner i 2019.

Tapsavsetningene til banken er på 2,9 millioner skyldes koronapandemien og påfølgende usikkerhet og endrede økonomiske forhold.

 «Covid19-situasjonen har ført til en vesentlig og rask endring i kredittrisikoen for bankens portefølje. Usikkerheten, og at dette skjedde nærme kvartalsavslutning, har ført til behov for å gjøre en justering på forventet tap da det er stor usikkerhet om de økonomiske konsekvensene av situasjonen,» begrunner banken avsetningene med i kvartalsrapporten.

Banken anser likevel seg sellv oom godt rustet for lavkonjunktur og skriver i kvartalsrapporten at «høy soliditet og god likviditet mulligjør at banken skal utøve sin samfunnsrolle i tiden fremover til tross for ringvirkningene av pandemien.»

Mer fra FinansWatch

Skal rekruttere unge talenter til finansbransjen

– Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartneren når selskaper i finanssektoren skal se etter sitt neste talent. Det er attraktivt med et selskap som spesialiserer seg på «talent search» innenfor finanssektoren, ikke bare «den eldre garde», sier fersk leder Fanny Harg i Finanstalenter AS.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch